Volvo fikk kjempebot
Volvo fikk kjempebot

Volvo fikk kjempebot

En lite gunstig rettsavgjørelse for Volvo Penta er offentliggjort i USA.

Publisert

Sist fredag avsa en amerikansk domstol  en dom hvor de påla Volvo Powertrain AB å betale 72 millioner svenske kroner i bøter og renter, skriver International Boating Industry.

Saken gjelder Volvo Powertrain AB, og US Environmental Protection Agency (EPA), og en krangel om hvorvidt 8,354 Volvo Penta motorer fra årsmodell 2005 hadde oppghitt riktige tall for utslipp av eksos. Det var påstand om at partene i 1999 hadde blitt enige om et regelverk for utslipp, men retten skal ha gitt Volvo Penta medhold i at de ikke var part i saken i 1999, men retten sa likevel at motorene var gjenstand for kravene som var satt i den generell resolusjonen om utslippskrav som var undertegnet.

Avgjørelsen vil i følge IBI-news bli anket.

Powered by Labrador CMS