Vil bygge hjemme

Flertallet av Norges båtprodusenter ønsker ikke å flytte produksjonen, melder Norboat.

Publisert

Pressemelding fra Norboat:

Mange båtbyggere satser fortsatt i Norge. Noen flytter ut, men flertallet blir i Norge.

- Det er mange tradisjonelle og relativt nye aktører som satser på å bygge båter i Norge. Det er viktig at vi opprettholder et bredt båtbyggermiljø i Norge, uttaler direktør i NORBOAT Erlend Prytz.

Fokuset på de som flytter ut gir et feilaktig bilde av den faktiske situasjonen. Særlig har oppslagene om Windy's utflagging gitt et inntrykk av at alle flagger ut. Kjente merker som NB Marine, SAGA, Hydrolift, Viksund og Viknes har ingen utflyttingsplaner. Viknes er Norges største fritidsbåtbygger. Bransjeforbundet NORBOAT er derfor opptatt av å få frem et mer nyansert bilde av situasjonen.

Riktig for noen

- Den enkelte båtbygger gjør strategiske valg ut fra sine forutsetninger, for noen kan det være riktig å flagge ut, mens for andre er det viktig å bygge båter i Norge. Som bransje er vi svært glade for dem som satser for fullt her hjemme. De er gode eksempler på at det er mulig å få det til her hjemme. Det kunne godt være litt mer oppmerksomhet på dette, påpeker Prytz.

Viknes Båt Service opplever at kundene etterspør båter som er bygget i Norge. Kundene setter pris på at det er helnorske produkter. Tilbakemeldingene fra kundene er at de setter pris på design, image, kvalitet og sjøsikkerhet. - Vi har ingen planer om å flytte ut, sier innehaver av Viknes Båt Service Jan Inge Sivertsen.

Tilbyr skredderstøm

Hydrolift følger opp. - Vi må være hjemme sier Hydrolift. Som en nisjespiller innen høyende segmentet av fritidsbåter og profesjonelle båter. Vi tilbyr kundene skreddersøm, byggekvalitet og fleksibilitet i produksjonsprosessen. Dette er og vil forbli viktig for oss, forteller Bård Eker i Hydrolift.

- Høye driftskostnader og beskatning av arbeidskapital i Norge gjør oss sårbare. I dagens marked med lav annenhåndsverdi på innbyttebåter setter dette oss i en vanskelig situasjon. Det er likevel ikke noe alternativ for oss å flytte ut. Vår bedømning er at vi ikke vil kunne opprettholde vår målsetning om å lage båter med høy ytelse, kvalitet og servicegrad med produksjon i ut landet. Hydrolift er helt avhengig av å ha full kontroll på hele tilvirkningsprosessen. Dette oppnås kun ved å ha kontroll over hele prosessen ved at produksjonen skjer på eget verft her i Norge, avslutter Eker.

Bygget for norske forhold

Heller ikke SAGA Boats har planer om å flytte ut. - Våre kunder er opptatt av båter som er bygd for norske forhold. Det gjør vi best i Norge, sier Sølve Refsnes i SAGA Boats. Han mener ved å bygge i Norge har vi mye større kontroll på kvalitet og ikke minst stabilitet. Kundene får også trygghet i forhold til reservedeler og service.

- Vi opplever det som et sterkt salgsargument at våre båter faktisk er bygget i Norge, og merker at vi stadig oftere får spørsmål om nettopp dette. Lukkede helårs bobåter er fortsatt en nisje i markedet som få utenlandske produsenter prioriterer og behersker, mener Martin Viksund i Viksund båt.

Viksund ønsker å rendyrke sitt konsept videre, og de er sterke i troen på at de fortsatt kan være markedsledende innenfor sin nisje med lukede flybridgebåter opp til førti fot. Service og ettermarkedsbiten er en vesentlig faktor under anskaffelse av kapitalvarer som båt. Viksund opplever det og levere et totalprodukt med et godt ettermarkedsapparat med inngående detaljkunnskap om produktene er et sterkt konkurransefortrinn som utenlandske produsenter ikke kan matche.

- Vi ser at ettermarkedet og ikke minst annenhåndsverdien som noen av de viktigste årsakene for å bli i Norge. Vi har ingen planer om å flytte ut i overskuelig fremtid, sier Erik Allers i NB Marine. avslutter Allers.

Norsk særpreg

Også underleverandørene mener det er en fordel å være i Norge. Ertec er et eksempel på dette. De opplever at mange båtprodusenter prioriterer videreutvikling av norsk særpreg. De bygger videre på mangeårig erfaring om krav og ønsker som stilles til båter i norske farvann. En slik satsing hevder flere av de norske kundene våre de best videreutvikler med en samlet utvikling, produksjon og salg i en og samme bedrift.

- Mange norske produsenter har en offensiv holdning til innovasjon og forbedringsarbeid i egen bedrift og på egne båtmodeller. Innovasjon Norge sitt program; Arena Fritidsbåt, har bidratt i sterk grad til økt samarbeidet internt i bransjen. Men også mellom bransjen og FoU miljøer både i Norge og utenlands, sier Geir Søraker fra Ertec.

Powered by Labrador CMS