Vil belønne god adferd

Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) tar i bruk utradisjonelle metoder for å bedre folks holdninger til adferd på sjøen.

Publisert

HOVEDBILDE: Politet og KNBF vil belønne god adferd på sjøen. Arkivfoto av politibåten i Kragerø.

Pressemelding;

Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) er Norges eneste landsdekkende interesseorganisasjon for alle kategorier båtfolk. KNBF har i dag 200 båtforeninger og over 30.000 båteiere som medlemmer, og er i stadig vekst.

Alvorlige ulykker i forbindelse med bruk av fritidsbåt skjer dessverre hvert år. En del av ulykkene kunne trolig vært unngått hvis båtføreren hadde hatt bedre holdninger til overholdelse av regelverk og hensynsfull adferd. De siste årene har det omkommet over 30 personer hvert år ved bruk av fritidsbåt og derfor driver KNBF holdningsskapende arbeid i forskjellige fora for å få ned antall ulykker på sjøen. Holdningsskapende arbeid er fra de fleste hold ansett som et viktig virkemiddel for å få ned dødsulykker i forbindelse med bruk av fritidsbåt. For øyeblikket har KNBF mest fokus på å endre folks holdninger til bruk av redningsvest og alkohol.

Denne sommeren har KNBF innledet et samarbeid med Henrik Gerner konsulenttjenester (HGK) om bruk av konseptet «Tusen Takk».  Dette er et belønningsverktøy som skal påvirke folks adferd ved å belønne god adferd, i stedet for å straffe dårlig adferd. KNBF har nå fått muligheten til å formidle belønning for god adferd på sjøen. Oppbyggingen av konseptet gjør det mulig å belønne noen tilfeldig utvalgte båtførere som ved gode holdninger og adferd viser at de tar ansvar for både egne passasjerer og andre sjøfarende, og derved bidrar til trygghet og trivsel på sjøen. Konseptet med å belønne god adferd, i stedet for å straffe dårlig adferd er, så vidt vi er kjent med, ikke tidligere forsøkt i denne sammenhengen.

KNBF ser prosjektet som svært interessant, da dette verktøyet for å bygge sunne holdninger er banebrytende og utradisjonelt. Det er lagt opp til et langsiktig samarbeid rundt denne modellen. KNBF har stor tro på konseptet «Tusen Takk» som et effektivt holdningsskapende verktøy da det er allment akseptert at belønning er flere ganger mer effektivt i holdningsskapende prosesser enn straff.

En «Tusen Takk»-belønning formidles ved at en markør, f.eks. Politiet, bekrefter god adferd. KNBF formidler belønningen ved å gi ut en talong til den som skal belønnes pålydende kr 500,-.

Talongen er finansiert av partnere i prosjektet, og den som blir belønnet kan hente ut belønningen via en nettside.

 «Tusen Takk» på sjøen ble lansert tirsdag 24.07 i Oslo havn om bord hos en patrulje ved Havnepolitiet. Etter at en tjenestemann fra Havnepolitiet hadde utført en rutinekontroll, ble en båtfører overrakt en talong pålydende kr 500 av Generalsekretær Reidar Kjelsrud i KNBF.  Båtføreren hadde ved sine holdninger sørget for at de ombordværende var iført redningsvest, båtføreren hadde ikke nytt alkohol, overholdt fartsgrensene og utvist godt sjømannskap ved å ta hensyn til andre sjøfarende.

Sjefen for Havnepolitiet i Oslo, politioverbetjent Roar Isaksen, sier at «Politiet har som fremste oppgave å redusere antallet småbåtulykker og skape større trygghet på sjøen. For å oppnå dette prioriterer vi tilstedeværelse og kontrollvirksomhet. Kontrollene går på riktig hastighet i forhold til forholdene, promille og bruk av vest. Vi bistår også med rettledning og bistand. Det er derfor hyggelig at vi kan bidra til å belønne de som er forbilder for andre på sjøen»

For informasjon om «Tusen Takk», kontakt Henrik Gerner på tlf 950 60 179 eller mail [email protected]

Powered by Labrador CMS