Prekær mangel på båtplasser i Kristiansandsområdet

Ordføreren i Kristiansand vil ha aksjon for  skaffe flere båtplasser. Han karakteriserer situasjonen i området som prekær.

Publisert

Per Sigurd Sørensen sier til NRK Sørlandet at han synes situasjonen er litt dramatisk. - Vi har et betydelig antall mennesker som står i kø. Det å ha båt på Sørlandet er et gode folk skal få lov til å ha - så vi må sørge for flere båtplasser, sier Sørensen, som håper situasjonen er bedre i løpet av noen år. I mellomtiden må folk belage seg på at ventekistene bare vokser, med 300-400 navn hvert år.

– Vi klarer ikke å skaffe så mange nye plasser, sier Johan Rasmussen, som er ansvarlig for småbåthavner i Kristiansand kommune. Kommunen sliter dessuten med å skaffe nye arealer som kan brukes til båthavn, og satser nå primært på å bygge ut eksisterende havner. Kommunen disponerer et 20-talls båthavner, men i første omgang er det snakk om å utvide de største. På Justvik er det muligheter for 350 nye plasser. I Hånes båthavn 180 nye plasser. I Rona skal det bygges en helt ny havn med ca 300 plasser. Men denne står tidligst ferdig i 2011.

Tirsdag besøkte toppolitikerne i Kristiansand en rekke av båthavnene i byen. Det haster med flere båtplasser og politikerne er innstilt på å gi tillatelse til utbygging, også på kontroversielle steder. Ordføreren henviste også til at næringslivet presser på og vil ha flere båtplasser, slik at det kan bruke mulighetene for båtliv som et argument ved rekruttering av nye arbeidstakere.

Powered by Labrador CMS