Statsbudsjettet 2016:

15 millioner til «Hestmanden»

Vernekrefter på Sørlandet kan juble. Krigsminnesmerket DS «Hestmanden» får en god slump ekstramidler via regjeringens krisepakke. 

Publisert

Les mer om dette svært spesielle skipet og det over tredve år lange restaureringsarbeidet på stiftelsen Hestmandens hjemmeside.

Hovedbildet: DS «Hestmanden» ved kai i Kristiansand i 2012. FOTO: 91/Wikimedia Commons 

Powered by Labrador CMS