Vil støymåle vannscootere

Vannscootere er en valgkampsak. Frp-leder Siv Jensen vil ha nye støymålinger av vannscootere.

Publisert

Det nye regelverket for bruk av vannscootere er mye basert på støyforurensning. Men målingene som er gjort er 12 år gamle, og målingene ble gjort av langt mer støyende totaktsmotorerer enn dagens firetaktere.

Leder av Frp, Siv Jensen sier til NRK at reglene er laget på feil grunnlag, og ønsker støyen målet på nytt.

– Det er helt åpenbart at støyutslagene hadde vært helt annerledes hvis man tok nye målinger i dag, sier Siv Jensen.

Miljøverndepartemenetet sier til NRK at de mener at hensynet til støy også handler om måten vannscootere blir kjørt på, og det poengteres at departementet er klar over at målingene er fra 2001. Departementet sier også under forarbeidet til forskriftet er det er tatt hensyn til at målingene ikke er representative.

Siv Jensen stiller seg svært kritisk til måten vannscootere er blitt gjort lovlig på, i og med at de må 400 (saltvann) eller 500 (ferskvann) fra land for å kjøre lovlig.

Båtliv har spurt de politiske partiene om hvordan de stiller seg til vannscootere. Mens de rødgrønne forsvarer den nye vannscooterforskriften er Høyre og Frp klare på at vannscootere skal sidestilles med andre fritidsbåter. Frp ønsker derimot de nye forskriftene velkomment, av hensyn til miljø, friluftsliv og sikkerhet. Venstre ønsker å fjerne forbud for bruk av vannscootere i områder hvor fritidsbåt er tillat.

I Båtliv nummer sju kan du lese mer om hvordan de politiske partiene stiller seg til spørsmål som omhandler fritidsbåt. Artikkelen og bladet kan også lastes ned og leses på datamaskin, smarttelefon og nettbrett - gratis for abonnenter!

Powered by Labrador CMS