Vil se på innspillene i sluttfasen
Vil se på innspillene i sluttfasen

Vil se på innspillene i sluttfasen

Miljøverndepartementet vil se på definisjonen av vannscootere i siste fase i arbeidet med endringer av Småbåtloven.

Publisert

På forespørsel fra Båtliv svarer miljøvernministerens pressekontakt at departementet har merket seg høringsuttalselsen til Sjøfartsdirektoratet. I høringsuttalelsen skriver direktoratet at de ønsker en klarere definisjon. I lovforslaget omtales vannscooter «som et fartøy som etter alminnelig språkbruk ikke kan betegnes som båter».

– Departementet er enig i at det er flere argumenter som tilsier en mer presis definisjon av hva som skal regnes som vannscootere, og vil vurdere dette ved i forbindelse med ferdigstillelse av forskriften, sier kommunikasjonssjef Jon Berg i Miljøverndepartementet.

Departementet er nå i sluttfasen av arbeidet med forskrift om bruk av vannscootere.

– Når vil de nye forskriftene tre i kraft?

– Det legges opp til at lovendringen settes i kraft samtidig med vedtakelse av forskrift. Det er for tidlig å si nøyaktig når dette kan forventes å skje, svarer Berg.

Sjøfartsdirektoratet uttrykker også bekymring for bruksbegrensningene, og advarer mot at det kan oppstå farlige situasjoner under transportkjøring ut av forbudssonen. Tar Miljøverndepartementet hensyn til dette?

– Departementet har merket seg Sjøfartsdirektoratets øvrige kommentarer til forskriften, og vurderer de i forbindelse med ferdigstillelse av forskriften, sier Berg.

Sjøfartsdirektoratet skrivet i sitt notat at slik de nye forskriftene er lagt opp til i realiteten kan anses som et totalforbud av vannscootere.

– Miljøverndepartementet er ikke enig i at Sjøfartsdirektoratet i sin uttalelse omtaler forskriften for å i realiteten være et totalforbud, svarer Berg. Han henviser til at Sjøfartsdirektoratets formulering.

Dette skriver Sjøfartsdirektoratet i sin høringsuttalelse:

«I den foreslåtte forskriften legges det opp til generelle sjablongmessinge forbudssoner som i sjø gjelder et heldekkende belte på 400 meter ut fra land. Etter Sjøfartsdirektoratets erfaring CE-merkes de aller fleste nye vannscootere etter klasse C eller lavere. Det innebærer ikke ferdsel på åpent hav. En sjablongmessing forbudssone slik forslaget legger opp til vil på enkelte steder kunne føre til at bruk av vannscooter må skje i havområder vannscootere ikke er konstruert eller testet for. I slike tilfeller vil forbudssonen på 400 meter i realiteten være å anse som et totalforbud.»

Miljøverndepartementets kommunikasjonssjef påpeker at Sjøfartsdirektoratet skriver at det på enkelte steder vil føre til at vannscootere må kjøre i havområder, og at det i slike tilfeller vil være å anse som et totalforbud.

Powered by Labrador CMS