Tapte vannscootersaken igjen

Ankesaken ledet ikke fram for Joakim Verdichs som ble stoppet for vannscooterkjøring i Tromøysund i fjor sommer.

Publisert

Ankesaken ble behandlet i Agder lagmannsrett tirsdag 5. mars, og nå er dommen klar. Joakim Verdichs ble igjen dømt for kjøring med vannscooter. Det var i juli i fjor han ble stoppet utenfor Tromøysund, men han nektet å vedta boten. Den første dommen mot Verdich kom  dagen etter at EFTAS overvåkningsorgan ESA varslet norske myndigheter om det norske vannscooterforbudet er ulovlig. ESA skrev også til norske myndigheter at ingen skal dømmes for vannscooterkjøring i Norge. Verdich ble i Aust-Agder tingrett dømt til å betale 6000 kroner i bot, 1000 kroner mer enn politiets forelegg.

– Ikke uventet

– Dommen fra Agder lagmannsrett er ikke uventet, men det er skuffende at lagmannsretten ikke benytter seg av muligheten til å anmode EFTA-domstolen om en rådgivende uttalelse i saken, sier advokat Espen I. Bakken. Han har selv har jobbet i ESA, og er spesialist på Norges forhold mellom nasjonal lov, og de forpliktelser som hører med EØS-avtalen.

–  Når domstolen kommer til at en vannscooter ikke kan omtales som en båt til tross fra sammenlignbare egenskaper, er det avgjørende for lovligheten av forbudet om den aktuelle vannscooteren har opprinnelse innenfor eller utenfor EØS. Dette spørsmålet har tidligere vært referert til EFTA-domstolen i en tidligere islandsk sak, og man hadde håpet på at domstolen også benyttet muligheten til å få en EØS-rettslig avklaring på et teknisk komplisert spørsmål i vår sak. I fravær av avklaring i vår sak, er det å håpe på at EFTAs overvåkningsorgan ESA ivaretar den beskyttelsen som EØS-avtalen gir anvisning på, uttaler advokat Espen I. Bakken.

Eivind Amble som hovedvitne

Båtkonstruktør og sivilingeniør. Eivind Amble redgjorde for dommerne at vannscooter er fartøy som omfattes av EUs fritidsbåtdirektiv. Vannscooteren er lovlig vare i EØS-området. Joakim Verdichs advokat, Espen I Bakken, protokollførte i retten at saken må oversendes EFTA-domstolen.

Joakim Verdichs sier at hans oppfatning av rettssaken er at dommerne var forutinntatt og var styrt av Riksadvokaten.

– Det er barnelærdom at en dommer skal være uavhengig og dømme i henhold til loven, også hvis loven kommer fra gjeldende EØS-lovverk. Jeg skal nå se om jeg klarer å samle sammen nok penger fra venner og annet båtfolk til å få saken inn mot Høyesterett, sier Joakim Verdich.

Et sentralt tema i rettssaken var også vannscooterens opprinnelsesland. Ettersom motoren er produsert i Østrike og utgjør nesten halvparten av den totale produksjonskostnaden, ble det lagt vekt på at vannscooteren har opprinnelse fra et EØS-land. Men retten legger til grunn at motoren mister sin status som EØS-produkt ved utføringen til et tredjeland, i dette tilfelle Canada.

Powered by Labrador CMS