Vannscooter kan bli lov

Neste sommer kan det være lov å kjøre vannscooter. Vannscooterentusiast Carl Jacob Johansen tar forbudet til EFTA-domstolen og håper på avklaring i vinter.

Publisert

I sommer har politiet bøtelagt flere førere av vannscootere. Mange av dem har nektet å vedta boten. De har fått hjelp og veiledning av vannscooterimportør og entusiast Carl Jacob Johansen. Han har selv fått bot, og det er denne boten som er grunnlaget for at vannscooterforbudet bringes til EFTA. Johansen nektet å godta boten som nå er behandlet både i tingretten og lagmannsretten, men sørlendingen fikk ikke behandlet sin sak i Høyesterett. Derfor tar han saken til EFTA-domstolen.

– Forbudet mot vannscootere strider mot EØS-avtalen, sier Johansen til Båtliv. Med en EFTA-dom håper han på å få opphevet forbudet.

Forsømte rettigheter

– Det er på tide at norske borgere forstår sine rettigheter gjennom EØS-avtalen, sier Johansen. Han anbefaler alle som blir bøtelagt til ikke å godta boten, og vise til at vannscooteren er klassifisert som en fritidsbåt.

­ Båten vi sitter i er godkjent kategori C, men det kategoriseres som vannscooter når den har styre i stedet for ratt og en håndgass i stedet for en ordinær båtgass, forklarer Johansen, og fortsetter.

– Hvis politiet da mener at man kjører vannscooter ulovelig kan det opplyses om forskjellen mellom Norges lover og EU sitt direktiv, sier Johansen, som også gir disse rådene på sine nettsider. Der har han også lagt ut en ferdig brevmal for mottatt forelegg. I tillegg har han klargjort vedlegg fra stortingsbeslutningen og EU-direktivet.

– Når politijuristen får dette brevet må boten avventes til EU-domstolen har tatt en avgjørelse, sier Johansen.

Gamle holdninger

– Holdningene til vannscootere er gått ut av dato for lengst. Vannscootere er langt mindre forurensende og støyende enn det de var for bare noen år siden. De nye vannscooterne har lavt støynivå og bråker ikke mer enn 80 desibel, påpeker Johansen.

Han mener at  vannscooterforbudet kom fordi den hadde totakter og bråket forferdelig. I dag lever vi på en annen planet i forhold, og den er mye mer miljøvennelig enn en annen båt. Men å få myndighetene på banen for å forstå dette er vanskelig. 

– Er ikke vannscooter mest for lek?

– Selv bruker jeg scooteren veldig mye til dagsturer. De som ikke har kjørt vannscooter før vil naturlig nok bruke den til leketøy i begynnelsen, men mye av båtkjøringen på sjøen er for moro, sier Johansen som mener dette ikke bare gjelder vannscootere.

Halvt kanadier

Da saken var oppe i lagmannsretten ble det lagt vekt på at vannscooteren han brukte var produsert i Canada, altså utenfor EU.

– Men det viser seg at den har mer opprinnelse fra EU. Halve vannscooteren er faktisk produsert i Østerrike, sier Johansen.

Johansen og hans advokat Anders Green har fått bistand fra sjørettsprofessor Hugo Tiberg i Stockholm for å sjekke vannscooterens opprinnelse. Tiberg har skrevet klagen til EFTA. Han mener det har gått prestisje for myndighetene å holde forbudet oppe, og at det norske forbudet er uforenelig med EU-retten og dermed ugyldig i norske domstoler.

Mange i Norge

Antall vannscootere i norske farvann er økende. Bare i år har Johansen solgt 40 vannscootere, og han antyder at tre-fire av dem har fått bot. Johansen tror at det er blitt solgt mer enn hundre vannscootere totalt i Norge denne sesongen.

I skrivende stund ligger 69 vannscootere til salgs på Finn.

EFTA-domstolen

I forbindelse med EØS-avtalen opprettet man i 1992 overvåkningsorganet ESA og en egen EFTA-domstol.

Domstolen har jurisdiksjon over de av medlemsstatene som også er EØS-medlemmer, det vil si Norge, Island og Liechtenstein. Dens saksområde er hovedsakelig anklager fra ESA mot medlemsstatene om feilaktig eller manglende gjennomføring av forpliktelser som følger av EØS-avtalen, tvister medlemsstatene imellom og ankesaker vedrørende avgjørelser truffet av ESA. Domstolen kan i tillegg rådgi nasjonale domstoler med hensyn til tolking av EØS-regler.

Domstolen består av tre dommere, én fra hver av medlemsstatene. De skal oppnevnes av EFTA-statenes regjeringer ved felles overenskomst for seks år.

Kilde: Wikipedia

Powered by Labrador CMS