Usikker framtid for vannscootere

Lite tyder på at det blir lettere å kjøre vannscooter lovlig i fremtiden.

Publisert

Slik forskriftene fremstår i dag er det et generelt forbud mot å kjøre vannscooter i Norge, med mindre kommunen har åpnet for dette.  Til et høringsnotat, som går ut 2. juni om de fremtidige forskriftene mot vannscooterkjøring, har advokat Espen Bakken i Arntzen de Besche Advokatfirma sendt inn et høringsinnspill på vegne av vannscooterimportør og entusiast Carl Jacob Johansen. I innspillet påpeker han at høringslisten i stor grad er representert av interesser som ønsker å begrense vannscootere i Norge. Bakken mener at det derfor fort kan bli et ensidig bilde av saken.

Se høringslisten

 

Begrenset frihet

I forslaget til den nye forskriften skrives det at kommunen kan gjøre unntak fra forbud mot bruk av vannscooter. Denne friheten kan bli begrenset. I de nye forskriftene foreslås det at de kystnære beltene skal det ikke være mulig å søke om å få kjøre vannscooter, ettersom kommunen ikke har hjemmel til å åpne områder for vannscooter der.

Miljøverndepartementet har utarbeidet et kart som viser det kystnære beltet, der det ikke skal være mulig å søke om dispensasjon av kommunen til å kjøre vannscooter. Kartet viser at hvis de nye forskriftene vedtas må vannscooteren langt ut fra skjærgården, før det i det hele tatt kan bli gitt dispensasjon. Tar vi Vestfoldskjærgården som et eksempel finnes det ikke et område i Tønsberg hvor det kan kjøres vannscooter. Utenfor Nøtterøy må man øst for Bolærne, og på Tjøme må man litt sør for Færder.

Si hva du mener om forbudet på Båtliv sin Facebookside

Pålegg fra Riksadvokaten

Sverige har samme forbud som Norge og har kjørt sak for EU-domstolen, og tapte.  Mens det avventes en dom fra EFTA-domstolen er vannscooterforbudet mer uoversiktlig. Kjører du en vannscooter produsert utenfor EØS-området vil du umiddelbart få bot for å kjøre vannscooter. Men det stiller seg annerledes om vannscooteren er helt eller delvis produsert innenfor EØS.  Da må den som blir tatt for vannscooterkjøring vente på en dom i EFTA.

I et brev fra Riksadvokat Tor-Aksel Busch som er sendt til samtlige politimestere,  blir politiet pålagt å etterforske forholdet fullt ut, om vannscooteren er produsert helt eller delvis i et EØS-land. Men påtaleavgjørelse skal utestå inntil det foreligger den nødvendige avklaring i rettstilstanden.

I Båtliv nummer 5 som nå er i salg kan du lese mer om denne saken, og bakgrunnen for vannscooterforbudet.

Høringsinstanser

Advokat Espen Bakken i Arntzen deBesche Advokatfirma er lite imponert over balansen av høringsinstanser som er bedt om innspill til forskriftene om nytt vannscooterforbud.  Her er oversikten over høringsinstansene som Miljøverndepartementet har tatt med. Foreninger som Kongelig Norsk Båtforbund og Motorsportsforbundet er ikke med:

 • Den Norske Turistforening
 • Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening
 • Fiskeriforskning
 • FORF – sekretariat – Frivillige org. Redningsfaglige forum
 • Kjellmark, NAK
 • Fremtiden i våre hender
 • Friluftlivets fellesorganisasjon
 • Friluftsrådenes
 • Greenpeace Norge
 • Havforskningsinstuttet
 • Innovasjon Norge
 • Kulturvernets fellesorganisasjon
 • Kystdirektoratet
 • Miljøstiftelsen Bellona
 • Natur og Ungdom
 • Norges Fiskarlag
 • Norges Idrettsforbund og olympiske komite
 • Norges Jeger- og Fiskerforbund
 • Norges Kystfiskarlag
 • Norges Miljøvernforbund
 • Norges Naturvernforbund
 • Norsk Fiskerihøgskole
 • Norsk inst. For fiskeri- og havbruksforskning
 • Norsk inst. for vannforskning
 • Norsk institutt for naturforskning
 • Norsk institutt for naturforskning
 • Norsk Ornitologisk Forening
 • Norsk Zoologisk Forening
 • Norske Fiskeoppdretteres forening
 • Riksantikvaren
 • Sametinget
 • SBIMA
 • Sjøfartsdirektoratet
 • Statens Kartverk
 • Taretrålernes forening
 • Verdens Naturfond
 • Båtmagasinet
 • Powersport AS
 • Arrangementservice AS

Powered by Labrador CMS