Tyvene tar småbåter
Tyvene tar småbåter

Tyvene tar småbåter

Kriminelle konsentrerer seg nå mer om små båter og påhengsmotorer, hevder forsikringsselskapet TrygVesta.

Publisert

Tyverier av båter og båtmotorer øker. Dette gjelder særlig mindre båter og der en god del av dem ikke kommer til rette. Det stjeles også mye påhengsmotorer. Trenden synes å ha gått fra større dyrere båter til mindre og lett omsettelige båter og motorer. Dette tyder på tyverier forårsaket gjennom organisert kriminalitet. Det er også et markert utviklingstrekk at båter eid av personer under 29 år har en høyere tyverifrekvens enn andre, hevder forsikringsselskapet TrygVesta, som har ca 20 prosent av forsikringsmarkedet for båter i Norge.

– I denne forbindelsen anbefaler vi større grad av bedret sikring av egne verdier, for eksempel både med installering av gjenfinningssystemer, fjerning av vitale deler som hindrer enkel oppstart og tilsyn og organisert vakt og tilsyn gjerne gjennom en organisert båtforening, sier pressetalsmann Roald Stigum Olsen i TrygVesta.

Powered by Labrador CMS