Totalforbud mot septiktømming

Om fire år kan det være totalforbud mot tømming av septik i den svenske skjærgården.

Publisert

Transportstyrelsen i Sverige har i dag levert inn en rapport der de foreslår et totalforbud av tømming av septik i den svenske skjærgården. Får de gjennomslag for forslaget vil det bli gjort over to trinn. Det første trinnet blir da om to år og omfatter et forbud mot tømming av septik i miljøutsatte områder i Sverige. Trinn to kommer da to år etter og omfatter hele den svenske skjærgården.

Krever flere tømmestasjoner

I forslaget fra Transportstyrelsen som er levert til den svenske regjeringen er det foreslått et generelt forbud som forbyr fritidsbåter med fast toalettinstallasjon å tømme tanken i sjøen. Dette gjelder da alle fritidsbåter som er innenfor svensk sjøterritorium. Dette stiller igjen et konstruksjonskrav for samtlige fritidsbåter, som skal ha mulighet til sugetømming. Det presiseres i forslaget at båter som ikke klarer å tilfredstille dette kravet må avinstallere toalettet.

Transportstyrelsen foreslår at som en følge av et totalforbud skal det kreves at alle havner for fritidsbåter skal kunne ta i mot septik fra båter som anløper havnen.

– Forpliktet

Bakgrunnen for forslaget er miljømessige hensyn. I tillegg trekkes det fram hygiene, estetikk, sanitære og moralske argumenter.

– Vi ser den miljømessige nytten som det viktigste. Dessuten er vi i Sverige forpliktet oss til Helsingforskonvensjonen til å gjennomføre et slikt forbud, men har ennå ikke gjort det, sier sjøfartsdirektør Per Nordström i Transportstyrelsen.

Også Norge har bundet seg til Helsingforskonvensjonen. Spørsmålet da er hvor lang tid det tar før Norge kommer etter, om den svenske regjeringen går inn for forslaget.

Hva mener du? Bør Norge innføre et forbud mot tømming av septik i sjøen? I dag kan alle fritidsbåter tømme septikken om båten er mer enn 300 meter fra land. Del dine meninger i kommentarfeltet nedenfor!

Powered by Labrador CMS