Tollsaken: Nå blir det slutt på det norske toll-tullet
Tollsaken: Nå blir det slutt på det norske toll-tullet

Tollsaken: Nå blir det slutt på det norske toll-tullet

To års kamp mot de diskriminerende tollreglene som har straffet utenlandske turseilere i vinteropplag i Norge ser ut til å ha lykkes. Nå kommer nye regler som er mer i samsvar med hva som gjelder ellers i Europa.

Publisert

Det har vakt betydelig oppsikt blant seilere og i media verden over at Norge «belønner» utenlandske turseilere som ønsker å legge båten i vinteropplag her i landet for å fortsette seilasen langs vårt langstrakte kyst, med regning på moms og hk-avgift. De norske bestemmelsene er blitt til i et forsøk på å hindre ulovlig norsk import av båter fra utlandet, uten at det betales moms og hk-avgift for båtene. Dette har gjort det nesten umulig for utenlandske seilere å etterlate båten i Norge over vinteren. Bare ved å plassere båten i et toll-lager, har utlendingene unngått moms-trusselen. Men nå ser det endelig ut til at det er slutt med de særnorske bestemmelsene.

Underdirektør Louise Holtoug Amundsen i Toll- og avgiftsdirektoratet, forteller til Dagens Næringsliv i dag at direktoratet vil endre reglene og at et forslag til nye regler i disse dager sendes ut på høring. Endringene vil gjøre det mulig for utlandske båtturister å legge igjen båten i norsk vinteropplag i to år uten at myndighetene vil kreve moms og hk-avgift. Det skal heller ikke være nødvendig å legge båten i et tollager, men eieren må søke Tollvesenet om godkjennelse.

Seilas gikk tidlig ut og kritiserte de særnorske bestemmelsene som plutselig ble internasjonalt kjent da den svenske turseileren Kjell Olson fikk en regning fra Toll- og avgiftsdirektoratet på nærmere kr. 300.000 for å ha lagt båten i vinteropplag i Mo i Rana. Senere dukket det opp flere utlendinger som var utsatt for samme ugjestfrie behandling. Protestene ble etter hvert mange. Hans Jakob Valderhaug og Jan H. Syvertsen har stått i bresjen hele tiden, Valderhaug som representant for Cruising Association og Syvertsen som generalsekretær i Kongelig Norsk Båtforbund. Syvertsen har tatt saken opp i flere internasjonale båtorganisasjoner. Det er også først og fremst hans fortjeneste at stortingsrepresentant Ingjerd Schou (H) ble engasjert. Hun har skrevet flere brev til finansministeren og regjeringen og pekt på de uheldige konsekvensene av våre norske toll- og avgiftsregler. Dermed var saken på kartet der den hørte hjemme.

Også båtbransjen og turistmyndighetene har engasjert seg i protestkampanjen. Båtturistene legger igjen betydelige beløp hvert år langs vår grisgrendte kyst, og mange båtverft og –verksteder har gått glipp av viktige oppdrag med reparasjoner og vedlikehold av de utenlandske båtene etter at de nye avgiftsreglene ble innført. Dette, sammen med kravet om at de norske reglene må være bedre i samsvar med reglene i våre naboland og innen EU, har tydeligvis fått myndighetene til å reagere.

Høringsfristen for det utsendte forslaget om nye regler er satt til 29. august i år. Det er neppe grunn til å tro at det etter dette bør ta lang tid før de nye bestemmelsene kan settes ut i livet. Kanskje kan utlendingene trygt gå i vinteropplag her hjemme allerede i år?

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

Powered by Labrador CMS