To dømt til fengsel for forsikringssvindel

To menn er dømt til fengsel i ett år og må betale tilbake et større beløp til If etter å ha senket en båt på 107 meters dyp utenfor Hvaler.

Publisert

Fredrikstad Tingrett har dømt to personer fra Sarpsborg til ubetinget fengsel i ett år, og de må betale 659.006 kroner til If Skadeforsikring. De to kjøpte en Sunseeker Mahatten i Frankrike, som de fikk transportert til Strømstad. Båten ble kjøpt usett, da de ikke kom seg til Frankrike på grunn av askeskyen som stoppet flytrafikken. Båten ble den gang annonsert på Finn for 1.190.000 kroner, og det ble oppgitt at den tidligere eieren hadde skåret over inntaksslangen til kjølevannet, men at båten raskt ble hevet.

Kontrollert før slep

Før båten ble slept fra Strømstad mot Norge ble den gjennomgått av en ansatt fra Strømstad Marina AB, som forsikret seg om at alle gjennomføringer var tette før båten ble satt på vannet. Han var hundre prosent sikker på at bunnventilene var lukket, mens de tiltalte påsto at det ikke var mulig å komme til motorrommet, fordi targabøylen var avmontert, og sperret for adkomsten.

Etter at båten ble satt på vannet lå den ved gjestebrygga noen dager, sammen med skøyta som skulle slepe den. Båten ble deretter slept ut fra Strømstad. Begge de tiltalte skal ha vært om bord i skøyta under slepet, og de har forklart at de ikke hadde mobiltelefon, da begge telefonene var tomme for strøm, og de fikk derfor ikke varslet Redningsselskapet da Sunseekeren begynte å synket, men i anledning av etterforskningen er det hentet ut utskrifter fra samtaler og tekstmeldingen.

De to tiltalte forklarte i retten at de registrerte at baugen på båten de slepte løftet seg. De har videre forklart at en av dem kom seg om bord, og registrerte at båten tok inn vann, og kom seg tilbake på skøyta igjen, og de måtte kappe slepet. De forklarte videre at de etter at båten de slepte var gått ned, fortsatte til destinasjonen med skøyta, hvor de tok den ene bilen for å hente den andre bilen i Strømstad og dro hjem hvert til sitt. Neste dag kontaktet en av dem forsikringsselskapet og fortalte om forlistet.

Ble hevet

Forsikringsselskapet besluttet å søke etter båten og engasjerte Kambo Marina. Båten ble funnet på 107 meter dyp. Forsikringsselskapet besluttet etter hvert også å heve båten. Da det var blitt et stykke ut på høsten hvor værforholdene ble usikre og det etter hvert også ble is, ble det besluttet å vente til våren med dette arbeidet. Båten ble hevet i mai 2011.

Da båten kom til overflaten, viste det seg at den ene bunnventilen var åpen, kjølevannsslangen som førte fra denne til motoren var ikke tilkoblet motoren, men lå løst, eksosslangen var kappet av og ni vinduer sto åpne. Motorrommet sto åpent i det akterdekket manglet og lokket til dieselstanken var vekk.

Rettens vurdering er at årsaken til at båten begynte å synke var at bunnventilen var åpen og kjølevannsslangen som gikk fra denne til motoren var kappet av/ikke tilkoblet motoren. De øvrige forhold som den avkappede eksosslangen, åpne ventiler/vinduer med videre, har betydning for hvor fort båten sank, men ville ikke alene under de rådende forhold ført til havariet. Slik den sakkyndige har beskrevet havariet, begynte båten å ta inn vann fordi bunnventilen var åpen og slangen ikke tilkoblet motoren. Etter hvert som den begynte å ta inn vann, kom også eksosåpningen i skroget under vann. Denne var av en mye større dimensjon og båten begynte derfor å ta inn vann raskere. De åpne ventilene og det manglende akterdekket gjorde også at vannet strømmet raskere inn i båten i det dette slapp lufta ut når vannet trengte inn.

Mener verftet åpnet ventilene

De tiltalte har bestridt at det var dem åpnet bunnventilen og kappet slangen, og mener at det allerede ble gjort i forbindelse med havariet båten var utsatt for i Frankrike, av tidligere eier, som også senket båten. De har hevdet at når båten holdt seg flytende i tre dager ved kai i Strømstad, var det fordi slangen fra bunnventilen sto opp over vannlinjen og derfor ikke førte vann inn i båten. De har forklart at det var de som åpnet alle vinduene i båten. De forklarer dette med at det var for å lufte ut i det det var vond lukt etter at inventaret var blitt fuktig.

Retten legger til grunn at bunnventilen var stengt da de tiltalte overtok båten. Personen som sto for heving av båten, forklarte at det ikke var mulig å få båten til å flyte uten at bunnventilen var stengt. Da de fikk den opp til overflaten, stengte de derfor denne slik at båten kunne tømmes for vann. Retten legger til grunn at bunnventilene ble stengt av verftet som hadde båten etter havariet i Frankrike. Båten hadde også vært på et flere timer langt slep etter at den ble sjøsatt i Frankrike, for videre transport til de norske kjøperne. Retten legger også vekt på Strømstad Marina som sjekket bunnventilene før båten ble satt på vannet.

Retten finner det derfor hevet over enhver rimelig tvil at det var de to tiltalte som åpnet bunnventilen etter at båten var tauet ut fra havna i Strømstad og at de gjorde det i den hensikt å senke båten for å forsikringssummen for denne. Retten legger til grunn at dette var noe de bestemte seg for etter at de fikk se båten og oppdaget at den var i langt dårligere stand enn de hadde trodd.

Fornøyd med dommen

Informasjonsdirektør Jack Frostad sier til Båtliv at politiet har gjort jobben på en god måte, og at dette først og fremt er en straffesak der politiet på eget grunnlag har tatt tak i saken.

– If har fra tidlig i prosessen ment at det var grunn til å stille en del spørsmålstegn ved havariet. Det som kom for dagen da båten ble hevet underbygget våre mistanker om forsøk på forsikringsbedrageri. Dommen er godt begrunnet og vi er tilfreds med at vårt sivilrettslige krav overfor båteierne på  659.000 kroner til dekning av våre utgifter i saken er tatt med i dommen, sier Frostad til Båtliv.

Powered by Labrador CMS