KNBFs Jan H Syvertsen
KNBFs Jan H Syvertsen

Syvertsen legger seg ut med mijøbevegelsen

Ifølge en artikkel i Aftenposten idag mener Jan Syvertsen i Kongelig Norsk Båtforbund det er greit å senke gamle båter der havdypet er på mer enn 2-300 meter. Han møter motbør fra Statens Forurensningstilsyn.

Publisert

Hvert år kvitter nordmenn seg trolig med ca. 5000 fritidsbåter. Avfallsanleggene mottar imidlertid bare 1000 av dem. Av de resterende blir mange liggende å slenge, mens det nok også er et større antall båter som senkes i havet. Dette er i følge KNBFs Jan H. Syvertsen den vanligste måten å kvitte seg med båtene på. Han siterer marinebiologer som hevder at båter på så store dyp det her er snakk om bidrar til å stimulere det boilogiske mangfoldet. Han mener derfor det er OK å senke fritidsbåter på dyp fra 200 meter og oppover.

Rådgiver Ole Thomas Thommesen i SFT er imidlertid overrasket over at lederen av Norges største båtorganisasjon har, som han sier det, er så avslappet holdning til å dumpe båter i havet. - Ifølge forurensnkngsloven er det ulovlig å forurense og forsøple. Det finnes imidlertid en terksl for hva som er godtatt. En viss grad av forsøpling er ikke til å unngå. Men senkning av fritidsbåter er klart over den grensen, sier Thommesen til Aftenposten.

Også Per-Erik Schulze, marinebiolog i Norges Naturværnforbund er kritisk til Syvertsens uttalelser. Strippede båter kan benyttes til å danne planlagt kunstige rev som kan fungere som tilholdssted for fisk, men tilfeldig senkning av båter er han udelt negativ til. - Om ikke båtene blir skrapet og rensket kan de være fulle av miljøgifter. Det er blant annet gift i bunnstoff, maling, elektronikk og isolasjonsmateriale. Bunnstoff fra et par småbåter kan være nok til å ødelegge det biologiske livet i et helt dypvannsbasseng, sier han til avisen.

Det arbeides nå med å stimulere folk til å levere båtvrakene til avfallsanleggene rundt i landet og en slik stimulans kan være å innføre en vrakpantordning slik man har det for gamle biler. Jan Fredrik Bergman i Veolia Miljø arbeidet med et prosjekt som tar sikte på å innføre en vrakpantordning til våren 2011.

Powered by Labrador CMS