De nye norske redningshelikopterene er av typen AW101-612.
De nye norske redningshelikopterene er av typen AW101-612.

Styrker redningsberedskapen i nord

Regjeringen foreslår at det opprettes en ny redningshelikopterbase i Tromsø. Planen er at basen settes i drift i løpet av 2022. Også HF-dekningen i arktiske strøk skal bli bedre.

Publisert Sist oppdatert

Bevilgningen er en oppfølging av av Erna Solberg budsjettlekkasje under et valgkampbesøk i Tromsø i september.

– Vi er litt for tynt bemannet i Nord-Norge på beredskapsressurser med seks baser. Derfor har vi sagt at vi trenger en sjuende, sa statsministeren da til NTB.

Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde mener på sin side at det er viktig at Norges sjuende redningsbase blir lagt til Troms.

– Redningshelikopterberedskapen i Nord-Norge er ikke like god som ellers i landet, og regjeringen ønsker derfor å styrke denne. Innbyggerne i nord fortjener en like god redningstjeneste som innbyggerne i resten av landet har. 

Basen vil etter planen utstyres med Leonardo-helikoptere av typen AW101-612, en modell som erstatter de klassiske SeaKing-maskinene.

61 millioner kroner

Regjeringen foreslår å bevilge 61 millioner kroner i 2020 for å sikre at helikopterberedskapen i Nord-Norge ivaretas. Når Forsvarets bistand til politiet i form av helikopterstøtte ikke videreføres, foreslås det å iverksette en midlertidig ordning gjennom innleie av sivil helikopterkapasitet.

Den nye redningshelikopterbasen foreslås også tilrettelagt slik at den dekker politiets behov. Dette inkluderer dagens beredskap på en time.

Bedre HF-dekning helt opp til Nordpolen

I tillegg vil regjeringen bevilge seks millioner kroner til å etablere HF-dekning i nordlige havområder opp til Nordpolen for å ivareta Norges ansvar for redningsberedskap. Ifølge regjeringens pressemelding skal dekningen etter planen etableres ved én base i Hammerfest og én på Svalbard. 

Hovedredningssentralene og kystradiostasjonene vil - når dekningen er etablert - få toveis talekommunikasjon med nødstedte og redningsressurser i området, noe som regnes som avgjørende viktig for en effektiv redningsinnsats.

Powered by Labrador CMS