Strengere krav skal gi sikrere utleie

Det kan gå mot en slutt for de glade, men ikke så alt for detaljregulerte utleietidene. 

Publisert

Regjeringen vil nemlig vurdere om det bør stilles strengere, særskilte krav til både leietagere og utleiere av fritidsbåter. 

I den nye sjøsikkerhetsmeldingen omtales særlig utenlandske fisketurister som en ulykkesutsatt gruppe. Havarikommisjonens kartlegging viser at hver fjerde omkomne i 2018 var en utenlandsk turist som hadde leid båt. Manglende grunnferdigheter for båtbruk, særlig under dårlige vær- og sjøforhold i ukjente farvann, kan ha vært medvirkende til en rekke dødsulykker. 

Utleie av fritidsbåter er regulert av produktkontrolloven, men Statens havarikommisjon for transport slo allerede i 2011 fast at at kunnskapen om loven var dårlig hos mange båtutleierne. Siden er det lagt stor vekt på holdningsskapende arbeid og et omfattende informasjonsarbeid som har involvert et stort antall private og offentlige organisasjoner og etater.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) fører tilsyn med tilbyderer av båtutleie og har en sentral rolle med å tilse at utleien skjer på forsvarlig vis. Utleierne må blant annet vise aktsomhet og treffe rimelige tiltak for å hindre at virksomheten medfører helseskade. Utleiere skal gi informasjon slik at leietagerne blir i stand til å vurdere sikkerheten og eventuelt sikre seg mot fare. 

Konkret vil nå regjeringen vurdere om det bør stilles ytterligere, formelle krav til leietagere og utleiere - og trekker frem Island som eksempel. Der må for eksempel utenlandske statsborgere legge frem dokumentasjon på at de oppfyller kravene som gjelder på Island om de skal føre et islandsk fritidsfartøy. Dette kan for eksempel være internasjonalt båtførerbevis.

Powered by Labrador CMS