Stort engasjement i trist sak

Kommentar: En lite hyggelig nyhetssak i Båtliv og Seilas om ramponering av båter ga gjenlyd i medie-Norge, og skapte stor debatt på våre nettsider. Nå setter vi punktum.

Publisert

Redaksjonen i Båtliv (og Seilas) setter punktum for en debatt i kjølvannet av en nyhetssak om 150 båter som i større eller mindre grad var blitt ødelagt av ubudne gjester. Ifølge politiet er det romfolk som har benyttet båtene til opphold og oppbevaring av tyvgods.

Saken avstedkom en flom av kommentarer og debattinnlegg på våre nettsider, over 500 innlegg i løpet av et par dager. Mange av kommentarene har vekket ubehag hos en del av våre lesere. Vi har fra saken ble publisert fjernet over 50 kommentarer som vi oppfatter som klart krenkende, rasistiske eller svært usakelige.

Redaksjonene i Båtliv og Seilas har aldri opplevd et slikt engasjement rundt en sak før, og vi har aldri opplevd en debatt av en slik art og form. Vi forstår at en del lesere stiller spørsmål ved om dette er en debatt som hører hjemme på våre nettsider. Mange av kommentarene tilhører en debattkultur på internett, som ikke først og fremst er interessert i båtfaglige spørsmål.

Reaksjoner

Redaksjonen har mottatt kraftige reaksjoner fra debattanter som har fått sine ytringer fjernet, og som mener at vi driver selvbestaltet sensurvirksomhet. Nesten like sterke reaksjoner har vi fått fra seilere som mener at hele debatten burde vært fjernet, og som synes vi slipper til kommentarer som ikke hører hjemme på våre nettsider. Også internt i redaksjonen har det vært ulike meninger om hvordan debatten burde håndteres.

På den ene siden har vi forholdt oss til paragraf 100 i Grunnloven, som sier at det skal være ytringsfrihet i det norske samfunnet. På den andre siden har vi forsøkt å fjerne de mest usakelige og krenkende kommentarene.

Vårt ståsted er det journalistiske: Vi forteller om ting som skjer, på godt og vondt, og så må folk tenke sitt og si sitt. Vi forlanger ikke at de som kommer til orde på debattsidene skal ha samme oppfatninger som oss. Ytringsfrihetens verdi ligger jo nettopp i å slippe til meningsmotstandere. Så har vi også forståelse for dem som mener at en del av kommentarene på våre nettsider ikke nødvendigvis tilfører den offentlige samtalen stor verdi.

Men hvem skal dømme? Og hvor skal grensen gå: Hvilke ytringer skal få komme til orde på våre nettsider, og hvilke skal nektes? Det er spørsmålene, og vi har søkt råd hos folk med mer kompetanse på området enn oss for å trekke opp grensen for hva vi bør tillate av ytringer.

Ytringer

Vi har også spurt oss om hva vi oppnår ved å nekte ytringer. Vi tror ekstreme holdninger forsterkes ved å ekskluderes fra den offentlige samtalen. Vår oppfatning er at et inkluderende og tolerant samfunn bygges gjennom meningsbrytning og åpenhet, innenfor anstendighetens rammer.

Vi har tatt kontakt med Norsk Presseforbund, og er blitt rådet til å ikke fjerne debatten, men å slette overtramp.  Debatten er også blitt klaget inn for Pressens Faglige Utvalgt, og en vurdering derfra vil kunne tilføre oss mer kunnskap om hvordan slike situasjoner bør håndteres, i det lite sannsynlige tilfellet av at vi opplever en lignende debatt i fremtiden.

Forlaget planlegger en grundig fornyelse av sine nettsider. Det er ikke sikkert at vi vil åpne for anonyme debattinnlegg i fremtiden. Debatten blir nok mer real om folk må rekke opp hånden og si hvem de er, før de kommer til orde.

Etter mer enn 500 innlegg er saken belyst fra mange sider, og vi setter herved punktum for denne debatten.

Powered by Labrador CMS