Stort båtmøte i Haugesund
Stort båtmøte i Haugesund

Stort båtmøte i Haugesund

Sjøfartsdirektoratet er i dag vertskap for møte om CE-merking og standarder for fritidsbåter.

Publisert

Internasjonalt fritidsbåtmøte (ADCO) arrangeres i Haugesund 24. og 25. mai 2007. Møtet vil ha stor betydning i arbeidet med å sikre lik fortolkning av fritidsbåtdirektivet i EU/EØS for CE-merking av fritidsbåter, opplyser kommunikasjonsdirektør - Dag Inge Aarhus i Sjøfartsdirektoratet.

Dette møtet arrangeres normalt av det landet som innehar presidentskapet i EU. I år er det derimot Norge som EØS-medlem som leder arbeidsgruppen. Dette er bakgrunnen for at møtet denne gang er lagt til Haugesund og Sjøfartsdirektoratet sine lokaler i Smedasundet 50 A.

Fritidsbåtdirektivet regulerer produksjon og omsetning av fritidsfartøy og understøttes av mer enn 60 standarder. I 2006 ble direktivet utvidet med miljøkrav vedrørende eksosutslipp og støy – og dessuten ble vannscootere tatt inn i direktivet. Konsekvenser og fortolkninger av kravene er blant temaene som skal diskuteres i Haugesund.

Selv om de fleste ulykker med fritidsbåt skyldes menneskelig svikt, må båtene også holde mål. Kravene som stilles til fritidsbåter, vannscootere og motorer er like for hele EU/EØS-området. Det er derfor viktig for Norge at kravene også holder mål for værforholdene her nord. For bransjen er det en opplagt fordel med klare og lettfattelige spilleregler. Under i møtet i Haugesund er derfor representanter fra europeiske myndigheter, båtbrukerorganisasjoner, ”klassifikasjonsselskaper” og produsenter til stede.

Totalt 32 møtedeltakere fra hele EU/EØS-området deltar på møtene disse to dagene.

Powered by Labrador CMS