Stor industri i stampe

234.000 mennesker jobber i båtbransjen i Europa. EU vil støtte bransjen bedre.

Publisert

Store bildet: Deltagene på Boot-konferanse om båtbransjens fremtid var ikke ungdom.

Düsseldorf, Tyskland

Den europeiske båtbransjen er verdens største med 20 milliarder euro (150 milliarder kroner) og 234.000 sysselsatte med stort og smått (båter, vannsport, service, kystfiske).

Bransjen består av mange små og mellomstore bedrifter. I alt teller bransjen 37.000 bedrifter. Mange sliter i dagens marked med å tjene penger, og det er ikke lett å få kreditt.

På en stor konferanse om båtbransjen på BOOT opplyste Dr. Sebastian Kuck i EU-kommisjonens avdeling for Industri og entreprenørskap at SMB-bedrifter vil få bedre finansieringsprogrammer.

– Tidligere har vi lagt vekt på innovative og miljøvennlige prosjekter med stort vekstpotensial. Nå legger vi mer vekt på arbeidsplasser når vi skal gi finansieringsbistand, sier Kuck. Han forteller at bistanden fungerer på den måten at EU godkjenner søknaden, mens de lokale bankene står for kredittformidlingen.

Entreprenører

EU vil særlig gi støtte til satsinger som kan gi eksportvekst. Fransk båtbransje har de siste årene satset sterkt på eksport til USA og BRIC-landene. 67 prosent av fransk båtproduksjon går nå til eksport, og én tredjedel av eksporten går til BRIC-land og andre fremvoksende markeder.

På konferansen traff Båtliv Josef Krautkraemer, som driver med oppkjøp og investeringer etter å solgt seg ut av båtbransjen i 2008. Hans mener at problemet i Vest-Europa ikke er kreditten, men mangelen på entreprenørskap.

– Morgendagens bedrifter finner du i Øst-Europa og Sør-Europa. I Vest-Europa vil alle unge ta en MBA-utdanning og skaffe seg jobb i store industrikonserner eller offentlig sektor, der det er høye lønninger, trygge arbeidsplasser og gode pensjonsordninger, mener Krautkraemer.

Powered by Labrador CMS