Mer kamp om eiendomskatt
Mer kamp om eiendomskatt

Mer kamp om eiendomskatt

Saken om eiendomskatt på flytebrygger ankes til Høyesterett.

Publisert

Ankesaken fra fem marinaeiere i Sarpsborgområdet, samt Norges Seilforbund og Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) som partshjelpere ankes til Høyesterett. Høyesteretts ankeutvalg tillot den 30. mars anken fremmet for Høyesterett.

I 2008 ble det første gang utskrevet eiendomsskatt på flytebryggene i Skjebergkilen i Sarpsborg og fem personer saksøkte kommunen. De tapte i tingretten, men dommen var ikke entydig og saken ble anket.

Anken er fremmet i sin helhet. Dette innebærer at alle forholdene man anket over skal behandles av Høyesterett, dvs både spørsmålet om flytebrygger er fast eiendom og spørsmålet om verdsettelsen, det siste både hva gjelder opplagsplasser og flytebrygger. I Høyesterett er det ikke muntlige forklaringer. De forklaringer som skal gis av parter og vitner, må derfor innhentes skriftlig på forhånd. Det er imidlertid vanlig at partene er med i Høyesterett og følger forhandlingene, helt eller delvis. Tidspunkt for rettsaken er ikke satt. KNBF ser det som veldig positivt at saken er sluppet inn. 

– Slik vi ser det betyr dette at saken er mer tvilsom enn hva lagmannsretten ga uttrykk for. KNBFs medlemmer håper at Høyesterett har mer sans for vår argumentasjon enn lagmannsretten hadde, heter det i en pressemelding fra KNBF.

Vis større kart

Powered by Labrador CMS