Statsbudsjettet: Styrker slepeberedskapen

I statsbudsjettet for 2010 vil regjeringen styrke slepebåtberedskapen og fjerne flere vrak langs kysten, men det blir ingen realøkning av bevilgningene til oljevernberedskapen.

Publisert

Bevilgningene til den statlige slepebåtberedskapen økes med til sammen 127 millioner koner. I Nord-Norge skal det bli fast beredskap med tre fartøyer på helårsbasis, i tillegg til at det «snarest mulig opprettes» en statlig slepeberedskap på Sørlandet med ett døgnbemannet fartøy.

Kystverket skal også utarbeide en plan for etablering av slepebåtberedskap på Vestlandet.

Murmansk skal vekk

Også flere skipsvrak skal fjernes. Som tidligere skrevet på batliv.no kommer endelig arbeidet med å fjerne kvikksølvubåten ved Fedje i gang, og også krysseren «Murmansk», som havarerte utenfor Sørvær på Sørøya i Finnmark skal fjernes.

Det har vært funnet både radioaktive stålingskilder og store mengder av miljøgiften PCB på den utrangerte krysseren, som slet seg under slep og gikk på grunn julaften 1994.

Allerede i mai fikk AF Gruppen kontrakten for fjerning av vraket. I statsbudsjettet er det satt av 106,5 millioner kroner til jobben for 2010, noe under halvparten av de 238,9 millionene det vil koste å fjerne vraket og rydde opp i området. Arbeidet skal avsluttes i 2011.

Skuffet over oljevernsatsing

Derimot blir det ingen realøkning i oljevernberedskapen. Regjeringen velger å videreføre fjorårets bevilgninger, til tross for erfaringene etter sommerens oljekatastrofe på sør-østlandet:

- Etter den stygge Full City-ulykken ved Langesund burde regjeringen ha innsett hvor mangelfull oljevernberedskapen langs norskekysten er, og økt bevilgningene, sier en skuffet Sigurd Enge i Bellona i en kommentar til budsjettet.

Hovedbildet: TB «Beta» fra Buksér og Berging AS er en del av den helsårs slepebåtberedskapen i Nord-Norge. FOTO: Kystverket

Powered by Labrador CMS