Statsbudsjettet 2008

Særavgiftsutvalget ville øke avgiftene på båtmotorer med 150 millioner kroner. Dette skulle gjennomføres med progressiv båtmotoravgift. Se hvordan det gikk.

Publisert

Hva betyr statsbudsjettet for båteiere? Båtliv skrev i sommer om særavgiftsutvalget som foreslo å øke avgiftene på båtmotorer med 150 millioner kroner, slik at samlede avgifter skulle beløpe seg til en halv milliard kroner. Økningen skulle skje i form av progressiv avgift på båtmotorer.

Liten økning

Nå blir det ingen progressiv avgift på båtmoterer. Regjeringen øker avgift på båtmotrerer, eller hk-avgiften, som den heter, med 2,5 prosent. Den øker da fra 140 til 143,50 pr hestekreft.

Økt dieselavgift

Særavgiftsutvalget ønsket også å jevne ut avgiftsforskjellen på diesel og bensin, noe som skulle gi staten en ekstrainntekt på om lag 30 millioner kroner. Differansen på bensin og avgiftsfri diesel er på fire kroner. I statsbudsjettet for 2008 går avgiften på diesel opp med 20 øre pr liter, både for båt og bil, noe som til sammen gir ekstrainntekter på mer enn sju milliarder kroner.