Ny rapport:

Tunnelinngangen, slik den kan bli i Moldefjorden.
Tunnelinngangen, slik den kan bli i Moldefjorden.

Stad-tunnelen holder budsjettrammene

Kystverket mener at det ambisiøse, men omstridte skipstunnelprosjektet ved Stad kan bygges innenfor de fastsatte rammene i Nasjonal Transportplan 2018-29.

Publisert Sist oppdatert

Skipstunnel-prosjektet har tidligere vært gjennom ekstern kvalitetssikring, men denne siste gjennomgangen ble bestilt av Samferdselsdepartementet i fjor høst.

Kystverkets konklusjonen er at Stad skipstunnel kan bygges for 2,7 milliarder kroner 2016-kroner, som var kostnadsoverslaget Kystverket presenterte i sitt forprosjekt.

Dette er i tråd med tallene som lå til grunn for prosjektet i Nasjonal Transportplan.

Arbeidet med rapporten ble ledet av Concreto, med bidrag fra Kystverket, SINTEF, Dr. Techn. Olav Olsen, Norconsult og Multiconsult. 

– Vi er veldig fornøyd med prosessen, og vi svarer ut det som departementet har bedt oss om. Vi har først og fremst sett på de delene av prosjektet som representerer de store kostandene, og har vurdert alternativer på disse. Vi har funnet nye, gode løsninger, som gir reduserte kostander. I tillegg har vi klart å ta ned usikkerheten på flere områder, og kan nå sannsynliggjør at prosjektet kan gjennomføres innenfor rammene som NTP gir, forteller prosjektleder Terje Andreassen i Kystverket, i en pressemelding.
 

Samferdselsdepartementet skal nå gjennomgå rapporten fra Kystverket.

 

Powered by Labrador CMS