Spøkelsesskip i Ofotfjorden

Det 19 meter lange skroget, trolig brukt til hvalfangst, ble funnet drivende i Ofotfjorden. Politiet jakter nå på eieren.

Publisert

Båten som er forsøkt senket var en fare for skipsfarten, og er nå tauet til sikerhet, fortøyd til en av forsvarets utrangerte korvetter i Ramsund. Den var strippet for alt av utstyr på dekk. Styrhuset og rekker var fjernet, og det var gjort tydelige forsøk på å senke båten. Oppdriften i treskroget var imidlertid så stort at båten holdt seg flytene og lå som et flytende undervannsskjær.

- Bunnventilene var fjernet og det var også skåret hull i siden med motorsag, sier lensmann Morten Hole til Fremover. - Det er ingen tvil om at båten utgjorde en svært stor fare for skipstrafikken, sier lensmannen.

Eieren oppsporet

- Dykkere fant alarminstruksen. Den var ikke fjernet, og her stod navnet på båten, sier Hole. Han forsøkte før helgen å få tak i eieren til båten, men uten å lykkes. - Mannskaper fra KV Svalbard tok på seg oppgaven å tømme båten for vann og heve den, sier plasskommandant ved Ramsund Orlogsstasjon Tord Hofsøy, som krever at eieren kommer for å hente båten.

Powered by Labrador CMS