Slik sjekker du om båten står i Skipsregisteret

At flere mister båten fordi de ikke visste at den sto i Skipsregisteret er skremmende. Her er noen enkle råd om hvordan du sjekker om båten din er registrert.

Publisert

Alle fritidsbåter mellom 7 og 15 meter kan føres opp i Skipsregisteret. Båten kan ha hatt flere eiere, og er du riktig uheldig kan en av dem ha registrert båten, som du har kjøpt og betalt for. Konsekvensene kan bli et mareritt, for deg som har tatt opp et stort lån, og i verste fall en dag oppdager at du ikke har båt lenger, og at den heller aldri har vært din.

Krever kallesignal   

For å sjekke opp mot Skipsregisteret går du på registerets nettside. Her ser du at det er flere felter du kan søke på. De mest aktuelle er båtens navn eller kjenningssignal, båtens byggummer og/eller HIN/CIN-kode og selgers navn. Selgerens navn er ikke hundre prosent sikkert, om båten har hatt flere eiere og du ikke kjenner navnet til alle som har eid den. Båtens navn er heller ikke sikkert, da båten kan ha fått nytt navn. I tilfelle med Egil Nøland, visste han ikke engang at selger hadde gitt båten et navn. Men for å stå oppført i Skipsregisteret kreves det også at båten skal ha et kallesignal.

TIPS: Når du skal søke på eier, så kan du sette prosenttgn (%) etter søkeordet. Søker du for eksempel Norsk Båtsenter, og setter Norsk Båts% - så får du opp alt som begynner med Norsk Båts. Det vil si at du eksempelvis får opp Norsk Båtsenter Stavanger og Norsk Båtsenter Invest.

Skal merkes godt

Kallesignalet skal stå varig merket om bord i båten. Dette skal være gjort så tydelig at det ikke er til å ta feil av. Det kan være i form av innhugging, påsveising, kjøring eller fresing. Dette skal gjøres i en del av skroget. Det vil si dekksbjelke, lukekarm, skott eller annet passende sted om bord. Merket skal ikke kunne fjernes, og innhuggingen skal være malt med en kontrastfarge. Kravene til dimensjonene for bokstavene og tallene er at høyden skal være seks centimeter og tykkelsen på hver bokstav og tall skal være en centimeter.

Er båten registrert etter 1. januar får også eier tilsendt oblater for utvendig merking, og disse oblatene som har kallesignalet skal settes et godt synlig sted på begge sider av båten.

Sjekk HIN-nummeret

HIN/CIN-nummeret finner du utvendig på skroget, på styrbord side av akterspeilet. Dette nummeret skal være på alle båter, uavhengig av om de tidligere er registrert i Skipsregisteret eller ikke.

Finner du ut av båten står oppført i Skipsregisteret skal skjøte registrerer senest 30 dager etter overtaklse, og både kjøper og selger har meldeplikt.

– Det er forbundet med straffeansvar om meldeplikten ikke overholdes, sier assisterende direktør Anita Malmdal i Skipsregistrene, og henviser til straffelovens paragraf 419.

Dette er saken

Underselskapene til Johs. Lunde har solgt båter til privatpersoner, men har beholdt eierskapet ved at båtene har stått oppført med selger som eier. Dermed må trolig båteierne levere båtene tilbake til konkursboet etter storkonkursen til Johs. Lunde. Eierne som allerede har kjøpt båten én gang får også tilbud om å kjøpe båten en gang til.

Les også:

Krever båten tilbake tre år etter kjøpet

Rettslig vanskelig for 15 båteiere

14 fritidsbåter pantsatt for en milliard