Statbudsjettet 2015

Skuffelse hos Forbundet Kysten

Dette er en dårlig dag for kystkulturen. Dét mener i alle fall Forbundet Kysten.

Publisert

Forbundet har tatt for seg statbudsjettet sett med kystkulturbriller. Konklusjonen er at små kutt eller stillstand preger statsbudsjettpostene som direkte angår kystkulturen og fartøyvernet.  Norsk Maritimt museum fikk økt bevilgningen fra 3,5 millioner kroner til 15,9 millioner kroner. Dette er på papiret en enorm økning, men skyldes ifølge forbundet en omlegging fra kommunal til statlig finansiering. Hvor mye mer museet totalt har å rutte med er ennå uklart. I tillegg er Post 73 «Tilskudd til kystkultur» tilgodesett med en liten økning fra 9,1 til 9,4 millioner og budsjettposten er flyttet under Kystverket.

Powered by Labrador CMS