Skjerpede sikkerhetskrav til kommersiell RIB-trafikk

Eventselskaper som driver med RIB får skjerpede krav til driften. Regjeringen ønsker strengere krav til passasjersikkerheten. Nye regler trer i kraft fra 1. januar 2011.

Publisert

– De nye reglene er viktige for opplevelsesbedriftene langs hele kysten. Målet har vært å lage regler som øker sikkerheten samtidig som det fortsatt skal være mulig å utvikle reiselivet på en god måte, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

RIB-båter er hyppig brukt til å frakte turister langs kysten, men har ikke vært omfattet av noe sikkerhetsregelverk så lenge båtene har hatt tolv passasjerer eller færre.

– Dette blir det nå en endring på. Å ferdes i høy hastighet i åpen båt til sjøs er forbundet med risiko. Gjennom det nye regelverket bedrer vi passasjerenes sikkerhet, sier Giske.

Forskriften inneholder en rekke nye krav til eiere av RIB-båter, blant annet:

• Etablering av et sikkerhetsstyringssystem (inkl. opplæring, bemanning, registrering av uønskede hendelser, vedlikehold, øvelser mm.)

• Årlig egenkontroll

• Obligatorisk sikkerhetsorientering til passasjerene før avgang

• Krav om radiokommunikasjonsutstyr om bord

• Krav om redningsflåte(r) med kapasitet til alle om bord

Forskriften inneholder enkelte tilleggskrav til båter som går over 20 knop, men som ikke har overbygning som beskytter passasjerene mot vær og vind. Disse båtene kan for eksempel kun brukes i dagslys.

Det blir ikke utstedt sertifikat til hver båt, men Sjøfartsdirektoratet vil utføre uanmeldte tilsyn for å kontrollere om sikkerhetssystem er etablert og om mannskapet har nødvendige personlige sertifikater.

Den nye forskriften er fastsatt av Sjøfartsdirektoratet, og omfatter fartøy med inntil 12 passasjerer. Reglene trer i kraft 1. januar 2011 slik at næringen får tid til å innrette seg. Sjøfartsdirektoratet arbeider med å innføre forskriften på Svalbard.

Powered by Labrador CMS