Foreslår vestpåbud for barn under 16 år

– Skivebom om vestpåbud

Regjeringen foreslår påbud for barn i åpen båt som er mindre enn åtte meter. – Skivebom, mener Redningsselskapet.

Publisert

Nærings- og fiskeridepartementet har lagt fram et forslag til endring av loven om fritids og småbåter. Dette lovforslaget er en oppfølgning av Stortingets vedtak i juni 2014, da regjeringen ble bedt om å fremme en sak i løpet året om bedret sikkerhet til sjøs. Det som da skulle vurderes var påbud om bruk av flyteutstyr, og hvordan dette kunne gjennomføres.

– Treffer ikke

Forslaget er at det innføres et påbud om å bruke vest for barn under 16 år som er i båt som er mindre enn åtte meter. Dette påbudet skal gjelde så lenge de da holder seg utendørs, og ikke innvendig i båten.

– Den gruppen som er flinkest til å bruke vest i Norge er nettopp de under 16 år, sier informasjonssjef Frode Pedersen i Redningsselskapet. Han mener derfor dette forslaget ikke treffer så godt.

 – Påbudet som nå er foreslått skyter over mål. Det er et påbud rettet mot de som allerede er flinkest i Norge til å bruke vest, sier Pedersen.

– De som trenger dette påbudet er de mellom 40 og 60 år. Regjeringen treffer ikke spikeren i hodet med forslaget som foreligger, men det er i hvert fall et skritt i riktig retning, fortsetter Pedersen. Redningsselskapet håper nå at Stortinget skal ta tak i dette utover våren og behandle proposisjonen.

– Og kanskje kommer de fram til et utvidet forslag som omfatter et generelt påbud for alle  som oppholder seg utendørs på båt, så lenge den er i bevegelse, sier Pedersen.

Frykter manglende respekt

Hovedbegrunnelsen fra departementet for å innføre vestpåbud for personer under 16 år er at  barn og ungdom ikke naturlig kan forventes å ivareta deres egen sikkerhet. Departementet skriver i sin utredning at de frykter at det generelt påbud vil føre til manglende respekt for regelverket

Utsetter sertifikat for høyhastighet

Foruten påbud om bruk av redningsvest har også høyhastighetssertifikat og nasjonale fartsgrenser vært et tema. Nærings- og fiskeridepartementet foreslår at dette dette ikke innføres, men i stedet blir vurdert av Klima- og miljødepartementets evaluering av vannscooterregelverket i 2015.

Både Høyre, FrP, og Venstre gikk til valg på at de ønsket å fjerne vannscooterforbudet. Siv Jensen var også raskt ute etter valgseieren og proklamerte at forbudet skulle bort. Likevel er vannscooter fortsatt like forbudt innenfor store områder, slik det også var under forrige regjering.

– Det ble gjort endring i Småbåtloven i 2013, og det nye regelveket skulle evalueres ved utgangen av 2014. Vi får se om det blir evaluering eller om det kun blir endring, sa rådgiver Lars Andreas Lunde (H) til Båtliv i mars.

Ikke til høring

Departementets lovforslag er ikke sendt på alminnelig høring. Sikkerhet knyttet til bruk av fritidsbåt ble behandlet av arbeidsgruppen nedsatt av Sjøfartsdirektoratet. Arbeidsgruppens rapport «Rapport om sikkerhet ved bruk av fritidsbåt» ble lagt frem i april 2012 og deretter sendt på etterfølgende høring. I alt 29 høringssvar ble mottatt og oversendt departementet. Departementene har derfor vurdert det slik at spørsmålene som er diskutert i denne lovproposisjonen dermed er tilstrekkelig opplyst.

Les hele lovforslaget (ekstern link)

Powered by Labrador CMS