Skal dele ut 70 millioner til ryddeaksjoner

De siste årene har oppmerksomheten rundt den enorme plastforsøplingen av kysten økt kraftig. Myndighetene vil gjerne bidra til effektive opprydningsaksjoner, men det er ikke lenge til søkndadsfristen går ut.

Publisert Sist oppdatert

–Forsøpling av elver, hav og strender er en alvorlig trussel mot livet i havet. De siste årene har vi sett en imponerende vilje fra enkeltpersoner, organisasjoner og kommunale selskaper og samarbeidsorganer til å rydde opp langs strender og elvebredder. Denne innsatsen vil vi støtte opp under gjennom denne tilskuddsordningen. Vi arbeider også for bedre tilrettelegging og koordinering av det nasjonale opprydningsarbeidet, og vi ser på hvordan myndighetenes innsats kan styrkes, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

I fjor var Miljødirektoratet med å støtte 69 prosjekter. Direktoratet har i år fått 70 millioner kroner som skal fordeles på ryddeprosjekter og forebyggende tiltak landet rundt, Svalbard inkludert. 

Rydding i strandsonen og fjerning marint avfall på sjøbunnen har høy prioritet, men det kan også søkes om tiltak knyttet til elvebredder og vassdrag. Både private organisasjoner, kommuner, friluftsråd og andre offentlige etater, samt private virksomheter som ikke er enkeltpersonforetak kan søke. Men det krever et visst omfang av innsatsen for å få støtte. Minstesummen det kan søkes om er 300 000 kroner og prosjektet skal som hovedregel utføres i løpet av 2020.

Søknad om tilskudd sendes gjennom Miljødirektoratet elektroniske søknadssenter innen 7. februar.

Powered by Labrador CMS