Enklere registrering i skipsregisteret

NOR: Har du en båt mellom 7 og 15 meter blir det nå billigere å registrere den i NOR dersom du ikke har eierrekkefølgen helt klar.
NOR: Har du en båt mellom 7 og 15 meter blir det nå billigere å registrere den i NOR dersom du ikke har eierrekkefølgen helt klar.

Nå slipper du enklere og billigere unna

Har du ikke kunnet dokumentere en ubrutt eierrekkefølge for båten din, har det vært omstendelig å registrere båten i skipsregisteret. Nå blir det enklere.

Publisert Sist oppdatert

Det er frivillig å registrere en båt mellom 7 og 15 meter i Norsk Ordinært Skipsregister (NOR), men for mange kan det være hensiktsmessig å gjøre det. Ikke minst om du skal benytte båten utenlands eller den skal stilles som pant i forbindelse med lån.

Kan du dokumentere eierskapsforholdet til båten din fra den var ny til du har den som bruktbåt i n’te ledd, har det vært grei skuring å registrere den i NOR. Det har nærmest vært en forutsetning for å registrere båten at eierrekkefølgen er ubrutt – eller til sist registrerte eier i et annet lands skipsregister.

Kunngjøring må til

Dersom det ikke har vært mulig å fremskaffe denne dokumentasjonen, har det likevel vært en mulighet for å komme inn i rullene til NOR. Det har måttet skje ved at eierskapet er ervervet etter kunngjøring, og at eierrekkefølgen kan sannsynliggjøres minst 10 år tilbake i tid. Dette har i praksis skjedd ved at det gjennom en kunngjøring i riksdekkende avis og i Norsk Lysningsblad er blitt oppfordret til mulige eiere av båten om å melde seg innen en måned fra kunngjøringsdato.

Har det ikke meldt seg noen innen en måned, kan båten registreres i NOR på nåværende eier.

Slipper avisannonsering

Denne praksisen blir fra 1. februar av forenklet – noe som også innebærer at prosessen blir billigere.

Kravet til annonsering i riksdekkende avis, som eieren selv har måttet betale,  vil da bortfalle, men kunngjøringen skal fortsatt offentliggjøres på lysningsbladets nettsider og på Sjøfartsdirektoratets nettside.

– I og med at det er eier selv som har måttet betale avisens annonsekostnader, vil denne endringen innebære en stor besparelse for våre kunder, sies det fra NOR.

Powered by Labrador CMS