Sjøkart for hele kysten

Med nettilgang har du kart for hele norskekysten, med sjøkart, landkart, satellittbilde og ortofoto. 

Publisert

Med Kystverkets KystInfo kan du søke på adresser, koordibater og eventuelt gårds og bruksnummer for landområder. Du finner informasjon som farlederm navigasjonsinstallasjoner, verneområder, ankerområder og mye, mye mer. Etter at du har funnet kartutsnittet du skal ha, kan karet skrives ut, eventuelt lagres i PDF eller vanlig bildeformat. Kartbildet kan også sendes direkte på e-post eller som en link.

Kystverket har hatt denne tjenesten et par år, men det siste er at karttjenesten er sikret, slik at den alltid er tilgjengelig for publikum. Det vil si at kartet, med en kopi som blir tatt ned hver natt legges på en annen server, som du finner her. Kystverket gjør dette for å gjøre tjenesten mer robust. Med den siste oppdateringen følger også muligheten for å lagre bokmerker og det er verktøy for transformering av koordinater.

Kystverkets karttjeneste KystInfo finner du her. Velg sjøkart på menyen på venstre side, og du er i gang.

Powered by Labrador CMS