Sjekk gassflasken

Er det lenge siden du sjekket gassflaske og rør? Her finner du propanvettreglene.

Publisert

Hvis det er lenge siden du har sjekket flaske og rør, er det kanskje en ide å gå igjennom propanbeholderen og sjekke den for lekkasjer og slitte slanger og pakninger.

- Mange propanuhell skyldes gammelt og slitt utstyr, derfor er det viktig at du sjekker alt propanutstyret i god tid før sesongen begynner, sier Arne Eiddal i Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) i en pressemelding fra AGA.

Selv har han både lekkasjevarsler og gassdetektor om bord. Dersom flasken står i en beholder, skal den være drenert ut, i dag er dette allerede veldig vanlig i norske båter.

– Jeg er veldig glad i å bruke propan, og ville ikke brukt noe annet, sier han. - Jeg bruker kanskje en flaske i året, og med et par ekstra sikkerhet tiltak, føler jeg meg helt trygg om bord. Selv om gassdetektor ikke er påbudt, synes jeg man absolutt burde hatt en av disse i båter av en viss størrelse, avslutter Eiddal.

 

 Det er ikke bare koblinger og slanger som bør sjekkes. Ifølge faglærer i gassteknikk på Teknologisk institutt, Norsk Gassenter, Johan B. Langfeldt, bør man helst kjøpe eller benytte regulatorer som er merket slik at en lett kan se hvilket trykk regulatoren leverer. - Se gjerne at det er angitt kapasitet som regulatoren har. Det vil også stå på merkelappen på regulatoren, påpeker Langfeldt.

 

- Enkelte regulatorer ”klirrer” litt når man rister på dem, det er slik det skal være. Det er på disse lagt inn en liten kule som har en viktig funksjon. Om slangen rives, eller revner, så vil denne kulen fungere som en overstrømsventil det vil si at den vil tette utløpet slik at ikke gass strømmer uhindret ut, avslutter Langfeldt.

 

 

 

Husk propanvettreglene:

 

1.     Les og følg bruksanvisningen på propanutstyret.
Før du monterer og tar i bruk propananlegget, bør du forsikre deg om at alle anvisninger følges. Spør forhandleren hvis du er i tvil om noe. Ikke forsøk å reparere eventuelle skader på apparat, regulator eller flaske selv.

2.     Sjekk for lekkasjer, spesielt slanger og koblinger.
Propanslangen skal være EN- eller SIS-merket. Internasjonalt godkjente propanslanger har oransje farge. Før hver sesong tar man en lekkasjetest på slangen og koblingene. Dette kan du gjøre med sterkt såpevann, eller bruke egne propanlekkasjesprayer som er å få kjøpt i faghandelen. Bøy/knekk slangen mellom tommel og pekefinger. Dersom det har kommet sprekker i slangen skal den skiftes. AGA anbefaler at det gjøres hvert 3. år.

3.     Bruk kun CE-merket propanutstyr.

4.     Ikke utsett flasken for kraftig varme.
Alle propanflaskene til AGA har en sikkerhetsventil. Denne slipper ut overtrykk som måtte oppstå ved unormal varmepåvirkning slik at beholderen ikke eksploderer. Stiger trykket inne i flasken til ca 25 bar vil ventilen åpne og slippe ut propangass inntil trykket/temperaturen synker igjen. Dette tilsvarer en temperatur på ca 65 grader.

5.     Propanflasken skal alltid stå.
Sikkerhetsventilen er designet for å slippe ut propan i gassfase hvis trykket blir for høyt. Dersom flasken ligger vil det komme flytende propan ut av sikkerhetsventilen, og denne vil da ikke avlaste trykket slik det er tenkt. Flasken kan da eksplodere.

6.     Ha alltid grillen eller gasskomfyren under oppsyn.

Som med all annen bruk av varme skal man ved bruk være oppmerksom. Dette for å unngå uønskede hendelser. Tar det fyr i utstyret skal du forsøke å stenge gasstilførselen eller ta av koblingen til flasken om mulig.

7.     Etter bruk, koble regulatoren fra flasken.
Om utstyret ikke skal brukes innen rimelig tid anbefaler AGA at regulatoren kobles fra og flasken oppbevares på et sikkert sted med god ventilasjon.

8.     Ha alltid nok gass, eventuelt en reserveflaske.
Det er kjedelig å gå tom for gass når man er midt på sjøen eller på hytta. Sørg derfor for å alltid ha en liten reserveflaske sånn for sikkerhets skyld.

9.     Du kan oppbevare inntil 22 kilo propan inne, og samme mengde i uthus, garasje eller liknende.

Forholdsregler ved gasslukt eller registrert lekkasje:

·      Steng gasstilførselen (ved gassflasken)

·      Ta av regulatoren

·      Stopp bruk av alle tennkilder (sigaretter, åpen ild, elektrisk verktøy etc.)

·      Luft grundig ved å åpne vinduer og dører

·      Vurder evakuering av område (varmepåvirket flaske, avstand 300 meter)

 

Fakta om propan:


Propan har et kokepunkt på – 42°C og er tyngre enn luft. 
Eksplosjonsområde i luft er 2,1-9,5 vol %. 
Energiinnhold 12,8 kWh per kilo.

 

Powered by Labrador CMS