Siste gang?

Hummerfisket starter i dag, og det kan bli lenge til neste gang.

Publisert

Trolig går det mot totalfredning av hummeren innenfor en begrenset periode for å redde bestanden.

Siden 1950 har bestanden av europeisk hummer hatt en negativ utvikling. Nå er bestanden nede på et historisk lavt nivå. Til tross for en rekke tiltak er ikke den negative utviklingen endret.

Ingen respekt

Nå kan det se ut til at mer effektive tiltak blir satt ut i live for å redde hummerbestanden. Fiskeridirektøren med medlemmer fra Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet har satt ned en arbeidsgruppe. Et forslag til nye tiltak skal snart ut på høring, og gir grunn til optimisme for Tom Sollie og andre som vil bevare delikatessen. Like utenfor Vallø båthavn er det et hummerreservat, men dessverre er det ikke alle som respekterer eller kjenner til reservatet.

– Vi har oppdaget at det fortsatt sette teiner på det nyetablerte hummerreservatet ved Bolærne. Vi har meldt fra, men kystvakta ligger inne eller politibåten er på land. Det er mange som ikke vet om dette hummerreservatet, og det er heller ikke merket, noe flere har etterspurt. Det hadde vært enkelt å merke fredningsområdet med bøyer, sier Sollie.

Til høring

I forkant av at forslaget til revidert forvaltning av hummer sendes ut på høring har Fiskeridirektoratet på vegne av hummergruppen arrangert høringsmøter i Trondheim, Egersund, Arendal, Ålesund og Bodø.

Tre alternativer blir drøftet av arbeidsgruppa som ser på forslag til ny forvalnting av hummerbestanden. Det ene er at hummerfisket fortsetter, men at det innføres nye regler. Forslag nummer to er total fredning i en begrenset periode, etterfulgt av nye regler. Det tredje forslaget går på det samme, men at det også settes ut hummeryngel for å hjelpe bestanden opp igjen.

Innføring av totalfredning vil utvilsomt være det mest effektive tiltaket for gjenoppbygging av bestanden. I rapporten fra Fiskeridirektoratet påpekes det at dette krever en omfattende kontroll- og informasjonsinnsats, og at det vil være naivt å tro at ikke tyvfiske fremdeles vil foregå. Det fryktes også at en totalfredning vil øke grunnlaget for et svart marked for hummer.

Powered by Labrador CMS