Roy Larsen synes ikkearrangøren  for Sjøen for Alle tar sikkerhet på alvor. De føler seg avspist med den lille plassen de får til rådighet i år.
Roy Larsen synes ikkearrangøren for Sjøen for Alle tar sikkerhet på alvor. De føler seg avspist med den lille plassen de får til rådighet i år.

Sikkerheten taes ikke på alvor

Brannfolk reagerer sterkt på at alle som jobber konkret med sikkerhetsarbeid rette mot båtlivet er avspist med en 60 kvadrat fellesstand på Sjøen for Alle.

Publisert

Et planlagt sikkerhetstorg skal huse mange og viktige etater under årets messe Sjøen for Alle. På 60 kvadratmeter skal følgende drive sikkerhetsarbeid blant nye og gamle sjøfarende; Sjøfartsdirektoratet, Vis sjøvett, Redningsselskapet, Kystverket, politi og brannvesen. Mindre plass år for år Det første året brannvesenet hadde stand på messen fikk de stor plass og var representert med både mannskap fra havnestasjonen og redningsdykkere. År for år har de, ifølge Roy Larsen, fått færre kvadratmeter, og i år så kan man lure på om det vil være plass til dem, mener Larsen. Han sier det er viktig å få vist frem både hvilket utstyr som blir brukt, og hva de har å tilby av forskjellige tjenester rettet mot sikkerheten til sjøs og i havner. Dette er visuelt og derfor plasskrevende i seg selv, mener Larsen. Tidligere har brannvesenet stilt med både dykkere og båter på messen. – Jeg er klar over at dette er en gratisplass og at det kan være en medvirkende årsak. Jeg er også klar over at arrangøren ikke driver veldedighet og at de vil dra maksimalt ut av hver enste kvadratmeter under en så populær messe. Sammenlignet med tidligere år blir vi som driver med aktiv informasjon om sikkerhet til sjøs avspist med ingen ting. Ganske merkelig i en tid hvor flere og flere ferdes på sjøen, sier brannmann og journalist i bladet Brannmannen, Roy Larsen. Får støtte fra sine egne Larsen får støtte fra brannmann Tom Arne Vinje i styringsgruppa for sikkerhetstorget. Han mener det er viktigere enn noen gang at de som jobber med sikkerhet til sjøs får eksponert seg skikkelig mot de nye båtbrukerne. – Aldri har båtene vært større, motorene kraftigere og antallet båter vært så stort som nå. Sam-tidig har kunnskapen om sjø og båt aldri vært mindre blant brukerne enn i dag. Derfor burde vår plass vært mer sentral på messen enn det vi føler vi får med dagens opplegg, sier Vinje. Ønsker ikke å svare – Sjøen for alle har gjennom flere år prioritert å gjennomføre et sikkerhetstorg hvor de ulike aktører som arbeider innenfor sikkerhet gis muligheten til å profilere seg. Basert på tilbakemeldinger fra både utstillere og publikum anser vi dette som et viktig og vellykket tiltak. Måten sikkerhetstorget organiseres på anser vi imidlertid først og fremst som et anliggende mellom utstiller og arrangør, og saken vil derfor tas opp direkte med utstiller. Vi finner det således ikke riktig å kommentere saken i media ut over hva som allerede er sagt her, sier messeansvarlig i Norboat, Aud Høva. Redningsselskapet fikk 600 kvadrat ekstra I tillegg til å være på sikkerhetstorget har Redningsselskapet fått 600 kvadratmeter ekstra til å markedsføre Elias-konseptet sitt. Informasjonssjef Ingvar Johnsen i Redningsselskapet mener brannfolkene skyter over mål med sin kritikk. Han skjønner at det må tas kommersielle hensyn fra messen sin side, og bøyer seg for deres avgjørelser. Greit for Havnepolitiet Steinar Andersen, havnepolitiets representant i styringsgruppa, skjønner at brannfolkene har behov for plass. Men han er uenig i kritikken, og sier de får gjøre det beste ut av det. – Tidligere hadde vi også med en av politibåtene våre, men aksepterer at arrangørene vil gi oss mindre plass. De er presset fra den kommersielle delen av utstillerne, og da er vel dette en måte å løse et problem på. I fjor stod vi også samlet, men da etter hverandre, og med egne stande, sier førstebetjent Andersen. [email protected] Brannfolk reagerer sterkt på at alle som jobber konkret med sikkerhetsarbeid rettet mot båtlivet er avspist med en 60 kvm fellesstand under årets Sjøen for Alle. – Jeg lurer på om arrangøren er interessert i sikkerhetsarbeid i det hele tatt, sier brannmann Roy Larsen.

Powered by Labrador CMS