Sier nei til obligatorisk båtregister

Det blir ikke innført et obligatorisk båtregister med det første.

Publisert

Svært mange og - ikke minst - svært sterke krefter i den norske båtverdenen har lenge argumentert kraftig for å få på plass et obligatorisk registersystem for fritidsbåter. Men i stortingsmeldingen «Samhandling for betre sjøtryggleik» sier regjeringen at dette ikke er noen aktuell reform nå.

Diskusjonen om obligatorisk båtregister, om hvem som skal drifte dette, om hva det vil koste og ikke minst om dette kan danne grunnlag for skattlegging av fritidsbåter har pågått lenge. Politiets gamle, desentraliserte småbåtregister ble for 25 år siden erstattet av et sentralt register som av praktiske årsaker ble driftet av toll- og avgiftsetaten. En tilleggsårsak til dette valget var at løsningen ville gjøre det lettere med en eventuell innføring av særavgifter for båter. 

Slike avgifter kom som kjent ikke, og noen år senere ble toll- og avgiftsetatens register erstattet av dagens frivillige register, som driftes av Redningsselskapet. Denne ordningen vil altså regjeringen videreføre. I stortingsmeldingen noteres det at «dagens ordning med Redningsselskapet sitt småbåtregister kombinert med frivillig registrering av fritidsbåtar over 7 meter i Skipsregistrene (NOR), der det er ønske om realregistrering, er ei formålstenleg løysing. Regjeringen har derfor ikkje planer om å innføre et obligatorisk småbåtregister på nåværende tidspunkt».

Powered by Labrador CMS