Samarbeid om båtførerbevis
Samarbeid om båtførerbevis

Samarbeid om båtførerbevis

Fra nå av skal alle henvendelser angående duplikater og utstedelse av nye bevis håndteres av Norsk Test.

Publisert

Sjøfartsdirektoratet har  inngått et samarbeid med Norsk Test AS om utstedelse av alle nye båtførerbevis samt duplikater av gamle eller bortkomne bevis.

Dette nye samarbeidet vil føre til endringer for hvordan publikum og sensorer skal forholde seg i forhold til utstedelse av nye bevis samt duplikater, i tillegg til å gjøre det enklere for publikum å avlegge Båtførerprøven, og få utstedt Båtførerbeviset.

Norsk Test AS har rundt 400 testkontorer rundt om i landet, hvor de som ønsker det kan avlegge båtførerprøven elektronisk med godkjent vakt tilstede. Kostnaden for nytt bevis / duplikat vil ligge rundt 400 kroner.

Likt bevis for alle

En av fordelene med dette er at alle får et ensartet båtførerbevis i kredittkortformat med bilde. Dette betyr at også personer som har et gammelt bevis som de ønsker å fornye, skal sende inn det gamle beviset til Norsk Test A/S for utstedelse av duplikat i kreditkort format. 

Personer som har mistet båtførerbeviset kan også få hjelp hos Norsk Test dersom de er registrert i databasen for avlagte båtførerbevis, eller kan fremlegge bekreftelse fra sensor eller undervisningssted om at båtførerprøven er avlagt og bestått.

 

Første møte 13.november

Gruppen som skal utarbeide et forslag til obligatorisk båtførerprøve skal ha sitt første møte 13.november. Underdirektør i avdeling for sjøvett og fritidsfartøy, John Aicher, sier at de har merket en markert økning i antall henvendelser etter at det ble kjent at Regjeringen ønsker å få utredet et forslag til obligatorisk båtførerbevis med vekt på båttyper med stort skadepotensial.

Pågangen har økt både i forhold til nye båtførerbevis, men spesielt fra folk som ønsker duplikat av eksisterende/bortkomne bevis. Aicher påpeker derimot at et slikt påbud enda ikke er satt i verk, og at arbeidet med å vurdere en slik løsning så vidt er i gang.

–    Vi har to dusin med spørsmål som vi skal gjennom og vurdere, samt rapporter om båtliv helt tilbake til 1984 som vi vil vurdere i forbindelse med denne utredningen, sier Aicher til Seilas.

Forslaget skal så overleveres departementet i slutten av april 2007. De endelige retningslinjene og hvilke grupper et nytt sertifikat vil omfatte vil tidligst være klart i januar 2008.

Aicher oppfordrer likevel folk som ønsker å ta båtførerkurs til å ta den båtførerprøven som allerede eksisterer, samtidig som han understreker at alle spørsmål rundt hvem som vil trenge sertifikatet, hvilke typer båter dette vil gjelde, betydning av fart og størrelse med mer foreløpig er helt usikkert.

Alle henvendelser rundt båtførerbevis skal heretter rettes til Norsk Test AS og ikke til Sjøfartsdirektoratet. Søknader om duplikater mottatt Sjøfartsdirektoratet etter 25. oktober 2006 vil bli returnert avsender.

Ler mer på www.norsktest.no og henvendelser angående duplikat kan sendes [email protected]

Powered by Labrador CMS