Fjerner utsatte grunner i Karmsundet

For å redusere risikoen for skipsulykker i Karmsundet i Rogaland, vil man fjerne to grunner, heter det i en pressemelding fra Kystverket.

Publisert

FJERNES: De to markerte grunnene mellom Haugesund og Karmøy. Alle foto: Kystverket/Hatteland Solutions.

De aktuelle grunnene ligger ved Vestre Storesundflu og et grunt sjøområde nord for Karmsund bro. Anleggsarbeidet starter opp i mai og avsluttes i oktober 2011.

Utbedringen av farvannet i Karmsundet styrker trafikksikkerheten gjennom å gi bedre manøvreringsforhold for større fartøy. Utbedringen av sundet bidrar også til å redusere miljørisikoen knyttet til skipsulykker for nærliggende kystområder.

Grunna Vestre Storesundflu er i dag et uromoment for skipstrafikken i det trange farvannet og har blitt påseilt flere ganger. Grunna skal nå sprenges ned til 12 meters dybde, og til sammen 17 000 kubikkmeter fjell blir fjernet på et på 5000 kvadratmeter stort undersjøisk område.

Like nord for Karmsund bro, skal også et grunt sjøområde utdypes ned til 12 meters dybde. Det grunne sjøområdet er i dag til hinder for større fartøy. Dybdebegrensningen, i kombinasjon med sterk strøm, gjør det i dag utfordrende å navigere større fartøy her. Totalt fjernes 13 000 kubikkmeter masse, fra et 13 600 kvadratmeter stort område.

Farleia vil være åpen i anleggsperioden, men området ved Vestre Storesundflu vil stenges under sprenging.  Farleia blir i anleggsperioden betydelig innsnevra i området nord for Karmsund bro. På begge lokalitetene blir det satt opp midlertidig merking for båttrafikken. Kvitsøy trafikksentral vil informere skipstrafikken som er på vei inn mot anleggsområdet, og regulere trafikken i sundet for å unngå uønskede hendelser under arbeidsperioden.

Når områdene er ferdig utdypet, skal Kystverket etablere to nye sjømerker. Prosjektet har en kostnad på ca. 15 millioner kroner.

Fakta om trafikkbildet:

Årlig registrerer Kystverket rundt 14.000 skipsbevegelser gjennom Karmsundet. Trafikken er dominert av lasteskip og passasjerskip. Men også mindre tankskip og annen nyttetrafikk seiler her.

Fakta om Kystverket:

Kystverket har ansvar for å trygge sjøveien og bidra til god fremkommelighet for skipstrafikken. Kystverket jobber kontinuerlig for at sjøveien har tilstrekkelig bredde og dybde, og sørger for at sjøveien er godt opplyst for trygg navigering.

Se video her

Powered by Labrador CMS