Rektor fortvilet over feilprodusert snekke

”Skoleskipet” sank på tre meters dyp. Bærum Plast har konstatert at snekka fra Askeladden var feilkonstruert, og produsenten sier de er villige til å betale for eventuelle utbedringer av skroget.

Publisert

Rektor Tom Ekblom ved Sandviksbukta skole er likevel forbannet. Ekblom sier han mener dette er en så alvorlig konstruksjonsfeil at Askeladden bør ta hele regningen. Også kostnadene med utbedringene av motor og elektrisk anlegg.

Askeladden sier de vurderer dette fortløpende.

-I første omgang tar vi skroget, så får vise hva vi gjør med resten, sier Leif Bergaas i Askeladden. Han hadde ingen problemer med å akseptere konstruksjonsfeilen, men presiserer at i en slik sak hvor garantitid ikke lenger gjelder, må han lene seg på hva ekspertene mener og ikke hva følelsene til båteieren sier. Han presiserer også at de ønsker ikke å ha kontakt med skolen direkte i denne saken, derfor har heller ikke rektor hørt noe fra oss i denne saken, sier Bergaas.

-For oss er denne saken nå et forhold mellom kommuneadvokaten i Bærum og Askeladden, sier Bergaas. 

Stolt skoleskip sank

For en tid tilbake ble deres stolte skoleskip, en Askeladden 555 snekke med innenbordsmotor sjøsatt under behørig applaus. To dager etter kom meldingen ingen båteier ønsker. Båten er sunket ved brygga. Den ble straks hevet, og alle klødde seg i hodet og skjønte ikke årsaken til ”forliset”. Snekka ble tatt opp til skolens verksted og forhandler Rønsdal i Asker ble kontaktet. Heller ikke han skjønte noe av det som hadde skjedd, men var mer enn villig til å hjelpe til med å finne årsaken. Etter kort tids undersøkelser oppdaget man plutselig at en skrue i kjøljernet var løs, og årsaken var funnet.

På denne type båt er det kjøljern et stykke bakover fra baugen. Etter nærmere undersøkelser viste det seg at skruene som holdt metallista på plass var skrudd i det alle trodde var en solid kjøl. Men, kjølen var mye tynnere enn  det den burde være. Skruehullene var heller ikke fylt med sika eller silikon før skruene ble kjørt gjennom kjølen. Vannet kunne bare strømme rett in i kjølsvinet og derfra fyltes båten på to dager.

Fant raskt konstruksjonsfeil

Askeladden ble straks kontaktet og problemet forklart.

-Nei dette ser vi på som en ren garantisak og siden garantien er ute ønsker ikke vi å ha noe med saken å gjøre, var svaret rektor Ekblom fikk fra den kanten. Så ble både takstmann og forhandler koblet inn igjen. Rønsdal bestemte seg da for å la Bærum Plastservice se på snekka. De borret og målte tykkelsen på glassfiberen i hele kjølen. Mellom fire og seks millimeter kom de frem til. I spesifikasjonene fra fabrikken står det 9,5 millimeter tykkelse for kjølens vedkommende i følge Ekblom.

Kontaktet av frustrert rektor

Vi i Båtliv ble kontaktet av den frustrerte rektoren som hadde bruk for båten i undervisninga, og skjønte ikke hvorfor ingen kunne ta ansvar. Han skryter av forhandleren som faktisk har tatt hele ansvaret så langt. Engblom mener det burde være i Askeladdens interesse at de fikk ordnet opp i en sak som klart gikk på feil i konstruksjonen eller i støpeprosessen.

-Båten er jevnlig vedlikeholdt ved eksternt verksted, noe som skolen er forpliktet til siden dette er en båt som jevnlig brukes i undervisningen for 10 elever. Båten er forsikret gjennom Bærum kommune, og papirene har nå havnet på kommuneadvokat Harald Amundsens bord i følge Ekblom.

Takstrapportens konklusjon

Takstrapporten er skrevet men foreligger ikke før over ferien. Båtliv har likevel fått tilgang til delere av konklusjonen gjennom muntlig samtale med den uavhengige takstmannen Arne Eidal, som sier båten ikke holder den tykkelse som CE-merkingen tilsier.

Takstmannen Arne Eidal sier også i sin rapport at stemjernet (kjøllisten) er festet med skruer som går rett i gjennom det tynne godset, og at målinger avslørte flere milimeters avvik på hva spesifikasjonene sier og hva som er tilfellet med denne båten. Han bekrefter ellers hendelsesforløpet. Dette er også den direkte årsaken til at Askeladden tar ansvar i denne saken.

Båten ligger nå hos Bærum plastservice for utbedring av skrogskadene.

Peter Gustafsson i Bærum Plast sier denne saken blåses opp av rektoren som heller burde sjekket skadene ordentlig før han gikk til angrep på produsenten.

-Det er ikke enkelt å være produsent og forholde seg til følelser og synsing. Når jeg kjerneboret kjølen, og påviste klare konstruksjonsfeil, tok jeg kontakt med blant andre Leif Bergaas i Askeladden. Han gikk da med på å dekke skadene for utbedring på kjølen. Dette er en forholdsvis komplisert reparasjon, men vi setter nå i gang med dette arbeidet over ferien, sier Gustafsson.

Han presiserer hvor viktig det er for båteiere å skaffe seg dokumentasjon på eventuelle skader før man gyver løs i slike saker.

Powered by Labrador CMS