Reglene for båtførerbevis fastsatt

Sjøfartsdirektoratet har fastsatt forskriften som regulerer vilkårene for obligatorisk båtførerbevis. Se hva den nye ordningen innebærer for deg.

Publisert

Er du født 1.1.1980 eller senere og skal føre fritidsbåt med lengde over 8 meter eller som har motor med effekt mer enn 25 HK, da må du fra 1. mai 2010 ha båtførerbevis.

Etter at Regjeringen høsten 2008 besluttet å innføre obligatorisk båtførerbevis har Sjøfartsdirektoratets avdeling for Sjøvett og fritidsfartøy, i samarbeid med regelverksavdelingen, arbeidet med tilpassing av forskriften til den nye ordningen. Sjøfartsdirektoratet opplyser at den nye forskriften vil bli tilgjengelig på Lovdata innen utgangen av mars 2009 og vil tre i kraft fra 1. mai 2009.

Men hva innebærer egentlig dette for fritidsbåtbrukeren?

For deg født før 1980:

For personer født før 1.1.1980, vil ordningen ikke få noen praktisk betydning, i og med at denne gruppen er unntatt fra kravet om obligatorisk bevis. Sjøfartsdirektoratet vil likevel påpeke viktigheten av å ha kunnskap om reglene til sjøs, slik at alle som skal ferdes på vann uavhengig av kravet bør ta båtførerbevis.

Selv om du er født før etter 1980 og dermed er unntatt kravet om obligatorisk båtførerbevis, kan du likvevel miste retten til å kjøre båt.

For deg født etter 1980;

For personer født 1.1.1980 eller senere betyr ordningen at de snarest bør få tatt båtførerbevis for å være sikker på at de har dette i orden innen 1.mai 2010 (om drøyt ett år). Det er mulig det kan bli lang ventetid for å ta prøven når 1. mai 2010 nærmer seg.

Båtførere under 16 år:

For fører med alder under 16 år, gjelder fortsatt reglene som gjør at barn kun kan føre båt med lengde inntil 8 meter, og som har maks hastighet på 10 knop (med aktuell fører om bord) eller har motor med maks effekt på 10 HK. Den største endringen for de under 16 år vil være at de nå må være fylt 14 år før de kan ta båtførerbevis. Tidligere har det ikke vært begrensinger på dette. En vil ikke få utstedt beviset før fylte 16 år.

Har du bilde på båtførerbeviset?

Eldre båtførerbevis vil fortsatt være gyldige. En liten gruppe personer født 1.1. 1980 eller senere kan ha fått utstedt båtførerbevis uten bilde. Disse må snarest ta kontakt med Norsk Test AS for å få byttet dette inn i et nytt bevis med bilde. Merk at dette må gjøres før 1. mai 2010. Etter dette tidspunktet vil båtførerbevis uten bilde være ugyldig som bevis ved føring av fritidsbåt, og ny prøve må avlegges.

Powered by Labrador CMS