Regjeringspartiene snur om skipstunnelen 

Det vil likevel komme midler fra regjeringen til planleggingen av Stadt skipstunnel i 2020.

Publisert Sist oppdatert

Irritasjonen var sterk på nordvestlandet da regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett ikke la inn midler til Stadt skipstunnel. Dette til tross for at prosjektet er inne i Nasjonal tranportplan (NTP) og til tross for at samferdselsminister Jon Georg Dale i valgkampen sa at han ville jobbe for realisering av tunnelen

Stad skipstunnel var i utgangspunktet fullfinansiert i NTP med en total kostnad på 2,7 milliarder 2016-kroner og planlagt byggestart var da i perioden 2017-2021. En ny evaluering konkluderte med at budsjettet ville sprekke, men Kystverket skal nå ha fått kuttet kostnadene i tråd med NTP-prognosene. Det kom derfor som en stor overraskelse at regjeringen ikke ville sette av tunnelmidler i 2020.

I ukene etter at forlaget til statsbudsjett ble lagt frem har regjeringen valgt å snu i saken. Koalisjonen har blitt enige om å finne fem ferske millioner til prosjektet. Dette er mindre enn de sju millionene utbyggerne ønsket seg for å kunne videreføre prosjekteringen i 2020, men markerer likevel at prosjektet ikke er dødt. Arbeidene kan fortsette. 

Prosjektleder Randi Humborstad sier til NRK at de fem millionene er en god start, men legger til at dette ikke er snakk om byggemidler eller oppstartsmidler. Humborstad mener at det blir i statsbudsjettet 2021 den virkelige kampen kommer til å stå om gjennomføringen av skipstunnelen.

 

Powered by Labrador CMS