Redningsselskapet kjøper seg fred

Gjennom forlik har Redningsselskapet unngått tre arbeidsrettssaker, i september er en fjerde sak berammet hvor det står om flere millioner, skriver Aftenposten.

Publisert

I midten av mai skulle Redningsselskapet møtt en mannlig ansatt i Asker og Bærum Tingrett. Det samme skulle de gjort med to kvinnelige ansatte tidligere i vår. Saker som var utgangspunktet for tillitsproblemene for selskapet i 2005, skriver Aftenposten.

Det er inngått forlik i alle sakene. Kvinnene valgte å si opp selv etter at de ble lovet økonomisk kompensasjon, men at summene skulle holdes hemmelig.

Nå står en sak igjen for den nye generalsekretæren og den er berammet til september. Her står tvisten mellom NSSR og sorenskriver Stein Husby sammen med flere andre som fikk i oppdrag å granske selskapet etter bråket. De krever to millioner fra Redningsselskapet.

Pålagt taushet

Det ble under landsmøtet til NSSR i Trondheim 11. til 13. mai pålagt styre en jernhard disiplin i forhold til hva som skulle sies om selskapet. Aftenposten skriver at det ble pålagt taushetsplikt for samtlige verv innen organisasjonen, og at ordlyden ikke levnet noen tvil.

”Forhold man får kunnskap til gjennom vervet, og som kan skade enkeltpersoner, foreningens økonomi eller omdømme”, står det i forslagsteksten som ble vedtatt.  

Powered by Labrador CMS