Raser mot utsettelse av båtførerprøve

Båtfolkets talsmann, Jan H. Syvertsen, raser mot regjeringens vedtak om å utsette obligatorisk båtførerprøve.

Publisert

Statssekretær Øyvind Slåke i Nærings- og handelsdepartementet bekrefter nå at det likevel ikke vil bli innført obligatorisk båtførerbevis fra 1. juni i år, slik man tidligere har lagt opp til.

– Nærings- og handelsdepartementets utsettelse av gjennomføringen av et obligatorisk båtførerbevis er både uforståelig og uforsvarlig, sier Jan H. Syvertsen, generalsekretær i Kongelig Norsk Båtforforbund som teller over 20.000 medlemmer, til Båtliv.

- Hovedårsaken er at dette gjelder veldig mange båtførere. Når det blir så omfattende, er vi nødt til å gå grundigere inn i saken og finne gode overgangsordninger. Det betyr at vi trenger lengre tid, sier Slåke.

Innføring av obligatorisk båtførerbevis vil koste rundt to milliarder kroner, og omfatte over 400.000 nordmenn, ifølge beregninger fra det såkalte arbeidsutvalget som har lagt fram forslagene for regjeringen.

- Vi er mest opptatt av at vi skal innføre denne ordningen på en smidig måte, som gjør at båtførere føler at det er hensiktsmessig. Derfor mener vi det er mest fornuftig å utsette kravet om obligatorisk båtførerbevis, sier statssekretær i nærings- og handelsdepartementet Øyvind Slåke.

– Ingen av begrunnelsene holder vann fordi det er ingen som vet hvor mange som vil omfattes av kravet, sier Syvertsen.

– Den aller verste konsekvensen kan bli at denne udokumenterte og vage begrunnelsen, hvor departementet endog ikke kan si noe om når man vil gjennomføre ordningen, kan gi båtfolket inntrykk av at dette ikke er en prioritert sak for regjeringen og departementet! Vi tør ikke tenke på hva som vil stå i media neste gang det skjer en ulykke på grunn av uvettig og uforstandig bruk av fritidsbåt, sier Syvertsen.

Formannen i Oslofjorden båteierunion, Svenn Vatnaland, er av en annen oppfatning. Til NRK sier han at det er bra at kravet om obligatorisk båtførerbevis blir utsatt. - Jeg ser faktisk positivt på at det blir grundig vurdert før man setter dette i gang. Så jeg har ingen motforestillinger mot at det blir utsatt i en periode, sier Vatnaland.

Powered by Labrador CMS