Bli abonnent Nyhetsbrev Annonser hos oss

Oppgang for Boot Düsseldorf

En kvart million mennesker besøkte Europas største innendørs båtmesse.

Publisert

Boot Düsseldorf fikk i år 248.600 besøkende. Det er en oppgang for fjoråret, da det var 226.300 besøkende. Antall besøkende i år ligger nærmere 2012-tallene som er 246.700 besøkende.

Første gang Boot Düsseldorf ble arrangert var i november i 1969, og den gang var det 116 utstillere fra åtte forskjellige land, fordelt på 11.000 kvadratmeter. Messa fikk 34.000 besøkende. Gullalderen for Boot Düsseldorf ble 1992. Da det var så mange som 400.000 besøkende. Dette er samme år som var det dårligste for båtmarkedet i Norge. Siden 1992 har antall besøkende gått sakte nedover for Boot Düsseldorf, med 256.700 besøkende i 2012, og 226.300 besøkende i fjor, nesten en halvering siden gullalderen. Årets messe har 213.000 kvadratmeter til rådighet, tilsvarende som i 1992. Det var ventet om lag 50.000 besøkende fra utenlands på årets mess, og det kom 48.000 utenlands til båtmessa.

Etter at det i Tyskland sent i 2012 ble tillat å kjøre opp til 15 hestekrefter uten sertifikat for fritidsbåt har salget opp til denne motorstørrelsen tatt seg opp. Det meldes at økningen er 150 prosent innenfor denne størrelsen. Samtidig har naturlig nok også salget av mindre båter tatt seg opp, samtidig som det meldes fra utstillere at salget av båter fra 26 til 39 fot også har vært godt.