Nye regler for fritids-fiske og salg

Fritidsfiskere som selger torsk må fra 1. februar følge nye regler, der kvoten følger båt og ikke person. For noen blir kvoten derimot doblet .

Publisert

Alle fritidsfiskere som ønsker å selge torsk må derfor registrere båten sin i Småbåtregisteret eller i Skipsregistrene. Dette gjelder fra 1. februar 2013 hvis du skal fiske fisk for omsetning. Tidligere kunne flere personer tilknyttet samme båt selge hver sin torskevkote.

Mange fritidsfiskere selger torsk til godkjente kjøpere hvert år. I fjor var kvoten 1000 kilo, men Fiskeri- og kystdepartementet har økt denne kvoten til 2000 kilo nord for 62° N.  For registrerte båter sør for 62° N blir kvoten fortsatt 1000 kilo. Havressursloven fastsetter en omsetningsgrense på kr 50 000 i fritidsfisket (uansett art) innenfor det enkelte kalenderår per person og per fartøy. Disse reglene er ikke endret.

– Folk langs kysten har lange tradisjoner for å fiske litt torsk for omsetning, selv om man ikke er fisker av yrke. Slikt fritidsfiske bidrar til økt trivsel og aktivitet i mange små kystsamfunn. Samtidig som kvoten øker synes jeg det er viktig å få på plass en registreringsordning som sikrer at den torsken som omsettes er fisket i tråd med forutsetningene, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Powered by Labrador CMS