Ny verneplan: Øytelting forbudt!

Planlegger du å tilbringe pinsen med overnatting på en øy i Oslofjorden? Da bør du sjekke om det fortsatt er lov å sette opp teltet på drømmeholmen. Viktige deler av skjærgården i indre Oslofjord har i all stillhet blitt naturreservater.

Publisert

Hva mener du? Les reaksjonene fra Båtlivs lesere.

Store bildet: En av Oslofjordens mest populære campingøy, Skauern, eller Skogerholmen som det står på kartet, er det ikke lengere lov å sette opp telt.

Arbeidet med fjorårets omfattende verneplan for store deler av skjærgården i indre Oslofjord gikk de fleste hus forbi, men den som i år slår opp teltet på populære utfluktssteder som Skauern (bildet) bryter nå altså loven.

Dermed er mange av av de mest populære «skjærgårdstelt-stedene» nå omfattet av stenge begrensinger. Du kan gå i land, men knapt nok gjøre så så mye mer. Dette bekrefter seksjonsleder ved fylkesmannen i Oslo og Akershus, Frode Løset:

- Det stemmer. Telting er forbudt, det samme gjelder bruk av motorredskaper - og en rekke andre aktiviteter som omfattes av bestemmelsene for vernete områder.

- Men det er lov å gå i land, bare man ikke setter spor etter seg?

- Det er ikke noe alment ferdselsforbud på øyene, sier Løset.

Bare i Asker ble følgende områder vedtatt vernet i fjor høst:

 • Viernbukta naturreservat
 • Vendelholmene naturreservat
 • Skogerholmen (Skauern) naturreservat
 • Katterompa plantefredningsområde
 • Langåra naturreservat
 • Bjerkås naturreservat
 • Løkeneshalvøya landskapsvernområde
 • Løkenesskogen naturreservat
 • Spirodden naturreservat

   

En viktig årsak til den omfattende verneplanen er at mange av småøyene har en unik, kalkholdig geologi som igjen har skapt en særpreget og sårbar biologi.

- Flere av disse øyene er svært populære for folk som drar på kystsafari med innlagt overnatting. Er det aktuelt å lette restriksjonene på avgrensete «felt» slik at denne tradisjonen kan fortsette?

- Nei, i dag foreligger det nok ingen slike planer.

- I siste godværsperiode var det mange som tok turen ut til holmene og slo opp telt. Er de nye forbudssonene skiltet?

- Dessverre kan jeg ikke her og nå si hvor langt skiltingsarbeidet har kommet, sier Frode Løset.

Så - den som skal på tur i den kommende pinsehelgen og helst vil følge loven bør selv sjekke om reisemålet er lovlig. Du kan laste ned det nye båtportkartet for indre Oslofjord her. (pdf, 2.3 MB)

FAKTA:

Verneplanen omfatter 37 verneområder fordelt på 27 naturreservater, to landskapsvernområder, ett naturminne, fem plantefredningsområder og fire dyrefredningsområder. For noen områder gjelder vernet endring av grense og verneform på eksisterende verneområder. Områdene har et samlet areal på ca. 4,9 km2, hvorav sjøareal utgjør ca. 0,7 km2. Nytt verneareal utgjør ca. 4,3 km2. Områdene ligger i kommunene Asker, Bærum, Oslo, Oppegård og Nesodden.

Følgende omåder i og rundt indre Oslofjord er nå vernet:

 • Viernbukta naturreservat
 • Vendelholmene naturreservat
 • Skogerholmen naturreservat
 • Katterompa plantefredningsomr.
 • Langåra naturreservat
 • Bjerkås naturreservat
 • Løkeneshalvøya landskapsvernområde
 • Løkenesskogen naturreservat
 • Spirodden naturreservat
 • Torvøya og Bjerkholmen naturreservat
 • Kjeholmen naturreservat
 • Paradisbukta naturreservat
 • Borøya naturreservat
 • Gåsøya naturreservat
 • Geitholmen naturreservat
 • Lilleøya naturreservat
 • Syd Oust naturreservat
 • Padda plantefredningsområde
 • Bleikøya naturreservat
 • Ulvøya plantefredningsområde
 • Malmøya og Malmøykalven verneområder
 • Heggholmen naturreservat
 • Nakholmen naturreservat
 • Store Herbern naturreservat
 • Ekebergskråningen naturreservat
 • Lindøya naturreservat
 • Svartskog landskapsvernområde
 • Husbergøya naturreservat
 • Hellvik gamle brygge plantefredningsområde
 • Ildjernet naturreservat
 • Fyrsteilene plantefredningsområde
 • Søndre Skjælholmen naturreservat
 • Blylagsdammen dyrefredningsområde
 • Kvistemyrdammen dyrefredningsområde

KILDE: Direktoratet for naturforvaltning

Powered by Labrador CMS