Ny båtskatt i Sverige?
Ny båtskatt i Sverige?

Ny båtskatt i Sverige?

Slik meningsmålingene viser i Sverige går det på ny mot båtskatt og registrering av alle fritidsbåtene i vårt naboland.

Publisert

Det er det svenske båtbladet «På Kryss» som melder dette.

Sverige har hatt både båtskatt og obligatorisk registrering av alle fritidsbåtene tidligere, senest fra 1988 til 1992. Det viste seg imidlertid at bare 265.000 av de ca. 425.000 båtene myndighetene hadde budsjettert med ble registrert. Derved ble det hele en kostbar spøk som hvert år gikk med stort underskudd.  Det viste seg også at registreringen ikke hadde den forventede effekt på antall båttyverier.  Heller ikke oppklaring av båtulykkene lot til å påvirkes. Registreringen ble derfor overlatt til båtforsikringsselskapene uten at dette skulle koste båteierne noe. Allerede året etter trakk imidlertid forsikringsselskapene seg og hele registreringen opphørte.

Senere har et nytt, obligatorisk båtregister vært vurdert av det svenske Sjöfartsverket som konkluderte med at erfaringene med det tidligere båtregisteret ikke syntes å ha noen innvirkning på sjøsikkerheten og desuten ikke resulterte i færre båttyverier.  Man fant det heller ikke nødvendig å innføre obligatorisk ansvarsforsikring for fritidsbåter.

Ny regjering gikk i mot

I 2006 foreslo den sosialdemokratiske regjeringen å innføre både båtførerkort, registrering og båtskatt igjen.  Planen var at dette skulle tre i kraft i 2007.  Men den sittende regjeringen tapte valget og den nye borgerlige regjeringen la planene i skuffen. Nå er det imidlertid fare for at forslaget kommer opp igjen. Dagens meningsmålinger viser at sosialdemokratene  sammen med Venstre og Miljøpartiet ville få et klart flertall om valget skulle skje nå.  Det er derfor grunn til å tro at  svenskene får både skatt og registrering igjen etter første nyvalg. 

Sjöfartsverket har beregnet at det vil koste 6.700 svenske kroner å registrere en båt i det nye registeret. Deretter vil det påløpe en årlig avgift (båtskatt) på 300 svenske kroner. Med 500.000 båter vil båtlivet få en årlig kostnad på 150 mill. kroner i Sverige, i følge Svenska Kryssarklubben.

Powered by Labrador CMS