Bli abonnent Nyhetsbrev Annonser hos oss

Ny app for bruktpriser

Nå kan du sjekke bruktbåtpriser på nett i løpet av sekunder.

Publisert

Selskapet boat.no i Grimstad har utviklet en app for 640 båtmerker med 9500 størrelser og varianter av fritidsbåter.

 

- Båtfolket har i alle år ønsket seg en bruktprisliste, men norske forskrifter tillater ikke dette. Mange tror at de finner riktige priser på Finn.no, men det stemmer ikke alltid. Legger én inn sin båt med 30 prosentoverpris og dette er eneste annonsen for denne båttypen, så henger fort to-tre andre seg på dette prisleiet i håp om å få høy pris. Tar noen gjennomsnitt av disse tre annonsene og hevder at det er «rett pris» – så er det allikevel 30 prosent overpris. Noen forhandlere går også i denne «annonse-fella» ved ukritisk å rette seg etter nett-annonser, sier Arve Eskelund i boat.no i en pressemelding.

 

Betydelig problem

- Dette er et betydelig problem med over 600 forskjellige båtmerker og mange varianter og størrelser innen hvert merke. I tillegg er mange båter opp til 30 – 40 år gamle. Eldre båter har ofte forskjellig årsmodell på båt og motor. Det er derfor vanskelig å finne stort nok sammenligningsgrunnlag for å fastsette riktig markedspris, sier han.

- Hvordan fastsettes prisene i dag?

- Annonser inneholder et prisforslag fra selger. Endelig salgspris blir ofte noe helt annet. I tillegg kommer andre faktorer som tilstand, tilleggsutstyr, popularitet, store sesongsvingninger og betydelige endringer i markedet. Bruktpriser på båter og motorer er ofte et usikkert lotteri, sier Eskelund.

Han sier videre at dyktige forhandlere bruker flere elementer ved prissetting: Annonser i flere medier, de bruker Datatakst, de kontrollerer og besiktiger og ikke minst brukes egne erfaringer før det tas en samlet vurdering.

- Et skikkelig pruteredskap, med andre ord?

- Privatpersoner har sjelden profesjonell erfaring og har hittil ikke hatt et profesjonelt kalkyleverktøy. Nå får private kjøpere og selgere et nytt og nyttig verktøy for prisberegning. Appen er ikke bare et «pruteredskap» for kjøpere. Den blir minst like viktig for en selger for ikke å sette så høy pris at ingen svarer på annonsen – eller at båten selges med unødig stort tap. Når en kjøper pruter, kan det være greit for selger å ha noe å vise til. Dette er ikke en fasit, men et godt hjelpemiddel ved en stor og viktig avgjørelse for familien, sier han.

Appen som heter Second Hand Price beregner markedspris for brukte båter og motorer ved kjøp/salg mellom private.

- Dette gjøres på en avansert måte med mange parametre og beregninger. Tjenesten bygger på erfaringer fra Datatakst som båtbransjens firmaer, takstmenn og forsikringsselskaper har brukt siden 1995-1996. Datatakst beregner innbyttepris og utsalgspris for bransjefirmaer og skadeoppgjør fra forsikring. Pris fra forhandlere er høyere grunnet forhandlerens garantiansvar i følge norsk kjøpslov, sier han.

- Så vidt vi vet er dette den første og eneste mobil-appen i Europa som kan gjøre disse kalkulasjonene. www.boat.no har gjennom de siste 20 år bygget opp Europas største database for båter og motorer med 640 båtmerker, 9500 forskjellige båtstørrelser og varianter, 35 motormerker og 4500 forskjellige motorstørrelser og varianter. Databasen inneholder både nye og historiske priser og opplysninger og er grunnlaget for at den nye, unike tjenesten kan fungere, sier Arve Eskelund.

Påvirker ikke prisnivået

- Second Hand Price – SHP vil ikke påvirke prisnivået, men vil etter beste evne, og på nøytralt grunnlag, gjenspeile et gjennomsnitt av oppnådde salgspriser. Det bygges på rapporter fra bransjen, takstmenn og andre kanaler i markedet. Det forutsettes at produktet er ferdig reparert og i gjennomsnittlig tilstand. Det må korrigeres for tilstand, ekstra utstyr og stedets markedsforhold. Datatakst eies av én nøytral privatperson uten særinteresser, sier han.