Null kroner til skipstunnelen i 2020

Skuffede nordvestlendinger lurer nå på om regjeringen egentlig ønsker å bygge den mye omtalte skipstunnelen ved Stadt. Det blir i alle fall neppe byggestart i henhold til Nasjonal tranportplan (NTP).

Publisert

Stad skipstunnel var i utgangspunktet fullfinansiert i NTP med en total kostnad på 2,7 milliarder 2016-kroner og planlagt byggestart i perioden 2017-2021. Men i statsbudsjettet for 2020 er det ikke satt av oppstartsmidler, tross forventinger om at regjeringen skulle bevilge 40 - 50 millioner til kjøp av areal og videre planlegging. 

I valgkampen lovde i tillegg samferdselsminister Jon Georg Dale at han ville jobbe for realisering av tunnelen, men velger likevel å notere dette i budsjettforslaget:

I 2017 ferdigstilte Kystverket et forprosjekt for Stad skipstunnel. Den eksterne kvalitetssikringen (KS2) var ferdig i mai 2018 og viste at ventet kostnad er økt til 3,7 mrd. kr og at netto nytte er beregnet til -3,1 mrd. kr. Kystverket fikk i 2018 i oppdrag å gå gjennom prosjektet for å få redusert kostnadene ned mot investeringsrammen som var lagt til grunn i Nasjonal transportplan 2018–2029. Kystverket leverte sine vurderinger av KS2 før sommeren 2019. Dette er nå til gjennomgang i departementet.

Ifølge utbyggerne har Kystverket allerede senket kostnadene i tråd med NTP-prognosene og det var derfor forventet at regjeringen ville gå videre med prosjektet i 2020.

– Et samlet næringsliv på kysten er meget skuffet over at det ikke ligger inne oppstartsmidler til Stad skipstunnel på neste års statsbudsjett, sier styreleder i Stad skipstunnel, Rolf Domstein til Sunnmørsposten.

Ideen om å bygge en vel 1700 meter lang tunnel slik at mye av kysttrafikken unngår den meget værharde og utsatte ytre leden rundt Stadlandet er gammel og prosjektet har vært utredet et tjuetalls ganger.

Kritikere mener at samfunnsgevinsten med dagens sjøsikre båter og gode navigasjonshjelpemidler har blitt stadig mindre, men lokalt fremheves tunnelen som meget viktig for bedre og sikrere sammenknytning av Sogn- og Fjordane og Sunnmøre.

Powered by Labrador CMS