Ønsker mer politi

Mange nordmenn ønsker mer politi på sjøen, ifølge en undersøkelse.

Publisert

Mer synlig politi på sjøen er mest effektivt for å forebygge alvorlige personskader og dødsfall med fritidsbåter, mener et overveldende flertall av det norske folk. Samtidig mener over halvparten av det norske folk at politiet er for lite synlig på sjøen, heter det i en pressemelding fra Politiets Fellesforbund og Norboat.

Forebyggende

I en landsrepresentativ undersøkelse gjennomført av InFact på vegne av NORBOAT i august ble folk spurt om hvilke virkemidler de mente ville være mest effektive i forhold til å forebygge og redusere antall alvorlige personskader eller dødsfall i forbindelse med bruk av fritidsbåt. Mer synlig politi på sjøen var det virkemidlet som skilte seg klart ut i folks oppfatning om hvilke tiltak som ville være mest effektivt. Hele 74,5 prosent mente dette ville være effektivt eller svært effektivt. De andre tiltakene som ble vurdert i undersøkelsen var: Strengere lover og regler, strengere reaksjoner for brudd på lover og regler, og informasjons- og holdningsskapende kampanjer.

 

- Politiets Fellesforbund skjønner godt at folk vil ha synlig politi på sjøen til å følge opp det regelverket som nå er på plass. Det er viktig for å motvirke ulykker til sjøs, men det er også viktig for å holde respekten for reglene oppe. Det er justisministeren som har ansvaret for å gjøre politiet i stand til å være mer til stede også blant alle dem som ferdes på sjøen, sier forbundsleder Arne Johannessen i Politiets Fellesforbund i en kommentar til folks ønske om mer politi på sjøen.

 

Ikke synlig nok

Over halvparten (51,1 prosent) av de spurte syns ikke politiet hadde vist tilstrekkelig synlighet på sjøen i sommer. Det er kun marginale forskjeller mellom alder, kjønn og geografisk tilhørighet, men man kan se en tendens til at de sørligere fylkene er mer tilfredse med politiets tilstedeværelse enn dem vest- og nordpå.  Dette spørsmålet ble kun stilt til dem som oppga at de hadde vært ute i båt i løpet av det siste året.

 

- Politiet er til stede på sjøen, men ressurssituasjonen er vanskelig. Det betyr harde prioriteringer hele tiden. Det viktigste elementet som må på plass for at politiet skal kunne være mer og oftere til stede også på sjøen, er økte politibudsjett. Dette er nok et eksempel på at politikerne gir regler, men de følger ikke opp med penger i andre enden, sier Johannessen.

Powered by Labrador CMS